خانه / موضوعات سمینار پیشنهادی جدید (*)

موضوعات سمینار پیشنهادی جدید (*)

 

موضوعات سمینار پیشنهادی جدید (*)

 

 • بیان تجربیات شغلی شخصی دانشجو
 • ارائه محصولات و فناوری های نو و خلاقانه در رشته تخصصی تحصیلی با توجه به نیاز بازار (بطور مثال پرنترهای سه بعدی و…)
 • مدیریت تغییر و نوآوری
 • مدیریت پروژه
 • مدیریت دانش
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت بازاریابی و فروش
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت تبلیغات و برند
 • مهندسی ارزش
 • مهندسی معکوس
 • آشنایی با تولید ناب
 • آشنایی با روش 5s
 • آشنایی با FMEA و دیگر روشهای بهینه سازی
 • آشنایی با TRIZ
 • هوش هیجانی
 • اصول و فنون مذاکرات تجاری
 • پرورش خلاقیت
 • آشنایی با بورس (مدیریت بازار سرمایه)
 • روشهای تصمیم گیری
 • کسب و کارهای اینترنتی
 • معرفی ایده های برگزیده در جشنواره های اختراعات بنیاد ملی نخبگان، جشنواره کسب و کار شیخ بهایی و طرح های کاربردی جشنواره خوارزمی و …
 • مقالات علمی – پژوهشی در زمینه کارآفرینی