خانه / مقاله های کار و کار آفرینی / 50 نکته برای شروع کسب و کار
50 پله کسب و کار

50 نکته برای شروع کسب و کار

50 نکته برای شروع کسب و کار

آیا در فکر راه اندازی یک کسب و کار تازه هستيد؟

هيچ اشکالی ندارد، مطمئن باشيد که تنها نيستيد. همه ساله هزاران نفر برای فروش محصولات و خدمات خود به همين فکر می افتند. بعضی ها موفق می شوند و برخی هم شکست می خورند. هر چه بيشتر در مورد راه اندازی یک کسب و کار جدید مطلب بدانيد، قدرت شما
در خلق مجموعه ای که پایدار بماند و به سوددهی و رضایت خاطر شما بينجامد، بيشتر خواهد شد. فهرست زیر بهترین کمک برای شروع مراحل ابتدایی یک کسب و کار تازه است:

کار و کارافرینیارزشيابی و ایجاد یا توسعه یک ابتکار اقتصادی

١- آیا نوع کسب و کار متناسب با شما هست؟؛
٢-از تحليل نقطه سر به سر برای اطمينان از سوددهی ایده اقتصادیتان بهره ببرید؛
٣- یک برنامه مدون کسب و کار شامل بررسی سود و زیان حجم نقدینگی را تهيه کنيد؛
۴- منابع مالی را برای شروع و راه اندازی کسب و کار تعيين کنيد؛
۵- برنامه بازاریابی تهيه کنيد؛

در مورد ساختار قانونی کسب و کارتان تصميم گيری کنيد    

۶- مالکيت یک نفره؛
٧- شرکت با مسووليت محدود؛
٨- شرکت تضامنی یا تعاونی؛
٩- شرکت سهامی خاص و…. ؛
١٠ – قبل از تصميم گيری در مورد ساختار سازمان خود از منابع مختلف به ویژه از یک کارشناس استفاده کنيد؛
١١ – برای سوالاتی که در ذهنتان است پاسخ تهيه کنيد؛

نامی را برای کسب و کارتان انتخاب کنيد

١٢ – به اسامی مختلفی که می تواند با نوع محصول و خدمات شما تناسب داشته باشد، بيندیشيد؛
١٣ – اگر می خواهيد کسب و کار اینترنتی راه بيندازید، بهتر است امکان ثبت نام مجموعه خود را به عنوان یک domain بررسی کنيد؛ (برای مشاوره در این ضمینه با ما تماس بگیرید – مدیریت سایت)
١۴ – از اداراتی که متصدی اسامی فعالان اقتصادی در حوزه شما هستند جهت انتخاب نامی که تکراری نباشد، استعلام کنيد؛
١۵ – برای تعيين نام شرکت با اداره ثبت شرکت ها می توانيد هماهنگی کنيد؛
١۶ – آن دسته از اسامی که هویت تجاری دیگران است یا موجب سردرگمی مشتریان می شود، حذف کنيد؛
١٧ – از اسامی باقی مانده در فهرست تان بالاخره مناسب ترین را انتخاب کنيد؛
نام کسب و کارتان را ثبت کنيد
١٨ – اقدامات اوليه و تهيه مدارک مورد نياز جهت ثبت نام مجموعه اقتصادی تان در اداره مربوطه؛
١٩ – تثبيت نام به عنوان معرف کالا و خدمات شما ضمن تعيين حوزه فعاليت؛
٢٠ – تثبيت نام به عنوان یک دامنه و آدرس اینترنتی (در صورتی که بخواهيد فعاليت خود را در فضای اینترنتی داشته باشيد.) ؛

تهيه مدارک سازمانی

٢١ – تهيه مرامنامه و اصولی که افراد مجموعه اخلاقاً خود را به آن پایبند بدانند؛
٢٢ – تهيه و تنظيم اساسنامه؛
٢٣ – تهيه و تنظيم چارت سازمانی؛
٢۴ – تهيه و تنظيم شرح وظایف و فرآیند کاری هر بخش؛

پيدا کردن محل کار

٢۵ – ویژگی ها و فيزیک مورد نياز شغل تان را شناسایی کنيد؛
٢۶ – توان خود را برای پرداخت اجاره تعيين کنيد؛
٢٧ – بهترین همسایگی ها برای کسب و کارتان را تعریف کنيد و تحقيق کنيد آنان به طور متوسط چه مقدار اجاره
پرداخت می کنند؛
٢٨ – مکان هایی را که برای کار انتخاب می کنيد باید کاملاً مناسب برای نوع کارتان باشد ضمن آنکه فعاليت شما

در آنجا محدودیت های قانونی نداشته باشد؛

٢٩ – قبل از امضای هر قرارداد اجاره، آن را به دقت مطالعه کرده و بهترین و مناسب ترین مورد را انتخاب کنيد؛

تهيه مجوزها و دیگر مدارک رسمی و قانونی

٣٠ – برقراری ارتباط و ثبت شدن نزد سازمان های رسمی مانند اداره ماليات؛
٣١ – مجوزهای مهارتی و مدارک تایيدکننده این مهارت ها؛
٣٢ – کسب مجوز فعاليت از اتحادیه صنفی یا دیگر مراجع ذی ربط؛
٣٣ – کسب مجوزهای مرتبط با کيفيت کار نظير انواع استانداردها و…. ؛
٣۴ – کسب تایيدیه های کاری از مراجع ذی صلاح ؛
٣۵ – تعيين ابزار و وسایل کاری که باید پوشش بيمه ای داشته باشند؛
٣۶ – تماس با یک شرکت بيمه و تخمين مبلغ انواع بيمه ها؛
٣٧ – بيمه مسووليت برای آن دسته از کارهایی که بسيار مسووليت زا هستند؛
٣٨ – بيمه اموال چنانچه ارباب رجوع و مشتریان در محل کار شما حاضر می شوند؛
٣٩ – بيمه محصولات خطرناک یا حساس (چنانچه چنين محصولاتی توليد می کنيد) ؛
۴٠ – بيمه خسارت و دزدی یا صدمه دیدن حين کار؛
۴١ – بيمه پزشکی و از کارافتادگی برای خود و کارکنانتان؛
راه اندازی سيستم مالی
۴٢ – رویه مالی خود را بر اساس سيستم خرید و فروش نقد یا نسيه انتخاب کنيد؛
۴٣ – چنانچه چرخه فعاليت سالانه شما با تقویم همخوانی ندارد، سال مالی خود را معين کنيد؛
۴۴ – تمامی پرداخت ها و دریافت ها را ثبت کنيد؛
۴۵ – استخدام یا مشاوره با یک کارشناس حسابداری را مدنظر قرار دهيد؛
۴۶ – از دفاتر یا نرم افزارهای مالی متناسب استفاده کنيد؛

سيستم اظهارنامه مالياتی و پرداخت ماليات را راه اندازی کنيد تا غافلگير نشوید

۴٧ – با روال پرداخت ماليات در ساختار صنفی خود آشنا شوید؛
۴٨ – با روش هایی که موجب کاهش پرداخت ماليات می شوند، آشنا شوید؛
۴٩ – از کتب و نشریات مربوط به امور مالياتی غافل نشوید؛
۵٠ – یک تقویم مالياتی برای کارتان تنظيم کنيد.
همان طور که می بينيد برای راه اندازی یک کسب و کار باید چندین مورد تصميم گيری و سياستگذاری کرده و برنامه کاری مدونی تنظيم و اجرا کنيد.

با تشکر از همکاران عزیزمان در بازار کار 

درباره ی admin

همچنین ببینید

رزومه فنی و مهندسی

هر کارجو یا فارغ‌التحصیل برحسب میزان تحصیلات، دانش و آگاهی، سبکی متمایز را برای رزومه‌نویسی …

آبروی خودت را ببر

آبروی خودت را ببر مقاله ای از مایک لیتمن، نویسنده کتاب میلیونرها برای پولدار شدن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.