خانه / رشته علوم اجتماعی / نمایش رابطه بين خود پندارنده و آرايش

نمایش رابطه بين خود پندارنده و آرايش

با سلام خدمت شما محقق گرامی، شما به صفحه دانلود رابطه بين خود پندارنده و آرايشوارد شده اید .
امیدواریم این فایل شمارا به هدف تان برساند./ با تشکر – فرصت کار

رابطه بين خود پندارنده و آرايش

رابطه-بين-خود-پندارنده-و-آرايش

این فایل که به بررسی رابطه بين خود پندارنده و آرايش می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 80 صفحه می باشد.

 پژوهش انجام شده در مورد مسئله رابطه بين خودپنداره و آرايش است.فرضيه اين پژوهش عبارت بود از اينكه بين خودپنداره دختران با آرايش و دختران بدون آرايش تفاوت معني داري وجود دارد.در اين پژوهش از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي استفاده شده است.نمونه مورد نظر از دانشجويان دختر دانشگاه آزاد(واحد قزوين) مي باشد.اين نمونه شامل 100 نفر كه 50 نفر دختران با آرايش و 50 نفر دختران بدون آرايش هستند.لازم به ذكر است كه به دليل محدوديت هايي از نمونه 50 نفري دختران بدون آرايش كاسته شد و اين نمونه به 93 نفر رسيد.
در تجزيه و تحليل داده ها از ارزش آماري T براي گروههاي مستقل استفاده شده است كه ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه خودپنداره كارل راجرز است.
در بررسي به عمل آمده نتايج حاكي از اين است كه بين خودپنداره دختران با آرايش و بدون آرايش تفاوت معني داري وجود دارد.بطوري كه افراد باآرايش از خودپنداره مثبت بالاتري برخوردار هستند يعني به خود واقعي شان نزديك تر هستند.آنچه را كه مي توان در آخر ذكر كرد اين است كه بيشتر افراد اين پژوهش از خودپنداره پاييني برخوردار هستند بطوري كه از 93 نفر فقط 28 نفر داراي خودپنداره نرمال بودند.

مقدمه محتوای فایل ::

«خودت را بشناس1» سخني است كه از روزگاران قديم خردمندان به آن اهميت بسياري داده اند ولي قدر و اهميتش در اين زمانه از هميشه بيشتر است.خودشناسي2 فقط از راه انديشيدن توأم با ملامت خويش و تأمل در حال ديگران و درباره روابط ما با افراد ديگر حاصل مي شود.فكر و انديشه در كار خويش،خواه و ناخواه همراه با كار درون بيني3 است.انسان بايد در ضمن اين عمل،حالات ذهني،ضربان قلب،كنش، وجدان،انگيزه،اميال و بيزاري هاي خود را نيز مورد توجه كامل قرار دهد.بايد اين حالات را نه فقط به همان گونه كه وجود دارد بشناسيم بلكه آنها را ارزيابي نموده راجع به هر كدام نظر خوب يا بد يا بي اثر بدهيم و روشن سازيم كه آيا ريشه هاي دراز و صورت دائمي دارند يا موقت و گذران هستند(مك و گال 1362).
بي شك خودشناسي بزرگترين خدمت انسان به خودش است لازم است احكامي كه انسان را به رستگاري مي برد از عقايد و ايدئولوژي هاي ديگر تفكيك گردد.در اين راستا اول بايد انسان را شناخت و بعد كمبودها و دردهايش را يافت و واقعيت ها را كه لازم است بررسي نمود و به گفتة «كاميل فلاماريون» هأهت شناس فرانسوي «ما چيزي را كه مي فهميم حق انكار آن را نداريم» براي
بررسي مسائل پيچيده خودشناسي نه تنها از دانش و علوم تجربي بلكه از تفكر،تعقل،الهام،علوم باطني و بالاخره از وي هاديان بشر نيز بايد استفاده كرد.
براي تغيير زندگي يك فرد يا يك ملت اول بايد محور افكار او را تغيير داد در اين راستا تقابل بين ماديت،معنويت،فعاليت و فضيلت را نبايد از نظر دور داشت.و تكامل عاليترين هدف آفرينش است جزء در سايه اين مطلب ميسر نمي شود.براي رسيدن به كمال جز اينكه انسان ها ويژگي هاي خويش را بدانند و توفيقي در شناسايي خود داشته باشند راهي نيست.براي رسيدن به سعادت،شناخت خويشتن1 و پرورش جان و تن هر دو لازم است در غير اين صورت از آمال و مقاصد انساني دور مي شود و به هدف زندگي نمي رسد و حفظ اين تعادل را كه براي فائق آمدن به مشكلات و ناخواستني هاي زندگي است از دست مي دهد(بهاري،1366).خودپنداره2 مجموعه اي است دروني و نسبتاً پايدار.شامل همه آنچه كه اشخاص متعلق به خود مي دانند از جمله جنبه هاي جسمي،اجتماعي،هيجاني،اعمال اختصاصي،شايستگي ها همراه با عناصر مادي با اهميت(صدر السادات و شمس اسفند آباد،1380).

خودپنداره تصوري است كه از خود داريم و همواره با ما همراه است و ما آن را براي خود و طبقه بندي رفتارمان به كار مي بريم.

فهرست مطالب

فصل اول – مقدمه پژوهش
چكيده
مقدمه………………………………………………………………………3
بيان مسئله…………..……………………………………………………..6
اهميت و ضررت پژوهش……………………………………………………7
هدف پژوهش………………………………………………………………9
فرضيه پژوهش……………………………………………………………11
تعاريف نظري………..…………………………………………………….12
تعاريف عملياتي……………………………………………………………12
فصل دوم – ادبيات و پيشينة پژوهش
بررسي تاريخي نظريه هاي خود……………..………………………………15
مفهوم خود……….………………………………………………………16
مفهوم بخشيدن به خود…………….………………………………………18
چگونگي تشكيل خود………………………………………………………18
رشد مفهوم خود…………………………………………………………..20
تعريف خود از ديدگاههاي تجربي و پژوهشي…………………………………22
تعريف خود از ديدگاههاي روان تحليل گري…………………………………………23
خود در ديدگاههاي مختلف روان شناختي…………………………………………. 25
مفهوم خود از ديدگاه راجرز……………..………………………………………..26
ثبات و هماهنگي خويشتن…………….…………………………………………..27
مفهوم خود از نظر ساليوان………………………………………………………28
خود از نظر اريسكون……………………………………………………………29
خود از نظر يونگ………………………………………………………………31
خود از نظر نوامبر خود در نظريه هارتر………….………………………………..34
تغيير در محتواي مفهوم خود…………………………………………………… 35
تغيير در ساختار خود يا تغييرات ساختاري……………………………………… 36
خود پنداره…………………………………………………………………….37
خود انگاره در نظريه هورناي……………………………………………………39
خودپنداره و خوش بيني…………………………………………………………40
ويژگي هاي انسان كامل يا خود شكوفا در نظرية راجرز …………………………….43
پيشينة پژوهش…………………………………………………………………46
فصل سوم – روش پژوهش
جامعه آماري……….….………………………………………………………57
نمونه و روش نمونه گيري……….……………………………………………….57
ابزار پژوهش……..……………………………………………………………..58
روش نمره گذاري………………………………………………………………60
اعتبار آزمون …..………………………………………………………………61
روش جمع آوري اطلاعات………………………………………………………62
طرح پژوهش…………………………………………………………………63
روش آماري………………………………………………………………… 64
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده ها
تجزيه و تحليل داده ها………………………………………………………….66
تجزيه و تحليل داده ها….………….…………………………………………  71
فصل پنجم – بحث و نتيجه گيري
بحث و نتيجه گيري……….….………………………………………………73
مشكلات پژوهش……….…………………………………………………… 75
پيشنهادات……….………………………………………………………… 75
فهرست منابع……………………………………………………………… 76

دانلود فایل

 

درباره ی admin

همچنین ببینید

دانلود مقدمه ای بر اوضاع جغرافیایی شهر سلطانیه

مقدمه ای بر اوضاع جغرافیایی شهر سلطانیه مقدمهشهر سلطانیه در 47 کیلومتری سمت شرق زنجان …

دانلود بررسی روستای هرانده

بررسی روستای هرانده خصوصيات كالبدي روستا1-علل و عوامل پيدايش روستاپيدايش روستاي هرانده تحت تاثير عوامل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *