خانه / معماری / دانلود رساله اصول طراحی پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان

دانلود رساله اصول طراحی پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان

رساله اصول طراحی پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان

رساله-اصول-طراحی-پارک-های-شهری-در-جهت-ارتقا-خلاقیت-کودکاندانلود فایل معماری کامل رساله اصول طراحی پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان
در قالب فایل word و متشکل از 83 صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت

پارک های شهری مکانی مناسب برای تفریح کودکان و حتی انجام فعالیت های فرهنگی می باشند که همواره این مکان با استقبال افراد در سنین مختلف روبرو بوده است که میتوان با افزودن امکانت بیشتر و بهتر این استقبال را بیشتر نیز نمود , از آنجایی که بیشترین قشر مراجعه کننده به این مکان از کودکان می باشد از این رو با اضافه کردن موارد مختلف در جنبه های متنوع همچون فرهنگی و تفریحی و … این قشر را بیشتر به سوی این مکان جذب نمود که هدف از انجام این رساله نیز موردی مشابه با عنوان طراحی پارک شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان می باشد که بین منظور ارائه شده و اطلاعات کاملی را در این زمینه داراست که در ادامه میتوانید به مشاهده سر فصل های مربوطه بپردازید .

رساله ارشد اصول طراحی پارک شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان
پایان نامه ارشد طراحی پارک شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان
سر فصل های رساله

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱ پیشگفتار —————————————————————————  ۱

۲-۱ مقدمه —————————————————————————— ۲

۳-۱ بیان مسأله————————————————————————— ۳

۴-۱ ضرورت تحقیق———————————————————————–  ۵

۵-۱ اهداف تحقیق ———————————————————————— ۷

۶-۱ سوالات یا فرضیه تحقیق ————————————————————— ۷

۷-۱ پیشینه تحقیق ———————————————————————-  ۸

۸-۱ تعاریف مرتبط با موضوع ————————————————————— ۱۴

۹-۱ ساختار تحقیق ———————————————————————- ۱۵

فصل دوم : مطالعات موضوع

مقدمه ——————————————————————————– ۱۶

۱-۲ بخش اول : مبانی نظری ————————————————————–  ۱۶

۱-۱-۲ مقیاس ————————————————————————– ۱۶

۲-۱-۲ فرایند توسعه ——————————————————————— ۱۷

۳-۱-۲ استقرار و موقعیت —————————————————————– ۱۷

۴-۱-۲  نظام حرکتی ——————————————————————— ۱۸

۵-۱-۲ نظام کالبدی ——————————————————————— ۱۸

۶-۱-۲ حجم , میزان و نقش فضای باز و توده ————————————————– ۱۹

۷-۱-۲ یکپارچگی طرح  —————————————————————— ۱۹

۸-۱-۲  استقلال فضایی——————————————————————-۲۰

۹-۱-۲ انعطاف پذیری و روانی ————————————————————– ۲۰

۱۰-۱-۲ عملکرد ———————————————————————–  ۲۰

۱۱-۱-۲ ایمنی————————————————————————–۲۱

۱۲-۱-۲ تعریف ایمنی———————————————————————۲۲

۱۳-۱-۲ ضرورت و اهمیت ایمنی ————————————————————۲۲

۱۴-۱-۲ انواع فضاهای سبز —————————————————————- ۲۲

۱۵-۱-۲ فضاهای سبز عمومی————————————————————–  ۲۳

۱۶-۱-۲ فضاهای سبز نیمه عمومی———————————————————–۲۳

۱۷-۱-۲ آرامش وآسایش چیست؟———————————————————-  ۲۳

۱۸-۲-۱ معنای آرامش و آسایش———————————————————–  ۲۴

۱۹-۲-۱ فرق بین آرامش و آسایش———————————————————-  ۲۴

۲۰-۱-۲ اثرات مثبت فضای سبز شهری بر سلامتی ——————————————— ۲۴

۲۱-۱-۲ عملکرد اجتماعی ـ فرهنگی فضای سبز شهری —————————————–۲۵

۲۲-۱-۲ روابط اجتماعی——————————————————————-۲۵

۲۳-۱-۲ پایداری و پایداری اجتماعی———————————————————۲۶

۲۴-۱-۲  فضای سبز در مذهب، تاریخ و ادبیات ایران———————————————۲۶

۲۵-۱-۲ تاریخچه بررسی پارکها و فضای سبز در ایران —————————————— ۳۰

۲۶-۱-۲ تاریخچه پارک سازی در ایران ——————————————————- ۳۰

۲۷-۱-۲ فضای سبز خصوصی—————————————————————۳۲

۲۸-۱-۲ تعریف سرانه فضای سبز شهری——————————————————  ۳۳

۲۹-۱-۲ تعریف پارک ——————————————————————– ۳۳

۳۰-۱-۲ انواع طبقه بندی پارک ———————————————————— ۳۳

۱-۳۰-۱-۲ پارک های جنگلی————————————————————– ۳۳

۲-۳۰-۱-۲ پارک های ملی—————————————————————- ۳۴

۳-۳۰-۱-۲ پارک های عمومی————————————————————–۳۴

۲-۲ بخش دوم : استاندارد های مربوط به طراحی پارک —————————————— ۳۵

۱-۲-۲ اصول وضوابط طراحی پارک های شهری ———————————————– ۳۵

۲-۲-۲ فضاهای سبز فعال ( پارکها و گردشگاه ها) ———————————————-۳۵

۳-۲-۲ فضاهای سبز غیر فعال—————————————————————۳۶

۴-۲-۲ ضوابط اجرایی فضای سبز دسترسی های پیاده رو —————————————– ۳۶

۵-۲-۲ ضوابط اجرایی فضاهای سبز دسترسیهای کندرو  —————————————– ۳۷

۶-۲-۲ ضوابط اجرایی فضاهای سبز دسترسی‌های تندرو —————————————– ۳۷

۷-۲-۲ ضوابط اجرایی فضاهای سبز دسترسیهای خیلی تندرو————————————-  ۳۷

۸-۲-۲  ضوابط اجرایی کمربند سبز ———————————————————  ۳۸

۹-۲-۲ ضوابط اجرایی فضای سبز میدانها——————————————————۳۸

۱۰-۲-۲  ضوابط اجرایی در زمینه ی تجهیزات شهری در فضاهای سبز غیر فعال———————-  ۳۸

۱-۱۰-۲-۲ نیمکت ها و صندلی ها  ———————————————————- ۳۸

۲-۱۰- ۲-۲ موانع ———————————————————————– ۳۹

۳-۱۰-۲-۲ سکوها، تیرکها، نرده ها ———————————————————- ۳۹

۴-۱۰-۲-۲ کیوسکها ——————————————————————–  ۳۹

۱۱-۲- ۲  تجهیزات شهری قابل ترکیب —————————————————— ۳۹

۱-۱۱-۲-۲ تابلوهای تبلیغاتی و نقشه های شهری———————————————– ۴۰

۱۲-۲- ۲ بررسی نقش تاسیسات رفاهی، تجهیزات خدماتی، وسایل بازی —————————– ۴۰

۱۳-۲-۲ تعریف تاسیسات—————————————————————–  ۴۱

۱۴-۲-۲ زمینه و سطوح مختلف مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی ——————————– ۴۱

۱۵-۲-۲ اصول و استانداردها در طراحی فضای سبز ———————————————۴۲

۱-۱۵-۲-۲ استاندارد های تقسیماتی  فضای سبز در شهرها —————————————۴۳

۲-۱۵-۲-۲ کفپوش ——————————————————————— ۴۳

۳-۱۵-۲-۲ مبلمان———————————————————————–۴۴

۴-۱۵-۲-۲ سایه دهی——————————————————————– ۴۴

۵-۱۵-۲-۲ پارکینگ ——————————————————————— ۴۵

۶-۱۵-۲-۲ جداول ———————————————————————- ۴۵

۷-۱۵-۲-۲ پله————————————————————————–۴۶

۸-۱۵-۲-۲  روشنایی ——————————————————————– ۴۷

۹-۱۵-۲-۲ ضوابط مربوط به تفکیک زمین —————————————————- ۴۷

۱۶-۲-۲  انسانی کردن فضا —————————————————————  ۴۸

۱۷-۲- ۲ تاثیر شرایط محیطی ————————————————————- ۴۹

۱۸-۲-۲ فضاهای طراحی برای کودکان  —————————————————— ۴۹

فصل سوم : برنامه فیزیکی

۱-۳- ۲ تاسیسات رفاهی، تجهیزات خدماتی و اداری، وسایل بازی، زمینهای بازی و سایر امکانات مورد نیاز در احداث پارکها——۵۱

۲-۳-۲ وسایل و زمینهای بازی  ————————————————————-۵۲

۳-۳-۲ تشکیلات اداری در پارکهای عمومی—————————————————-۵۳

۴-۳-۲  مجموعه‌ی تشکیلات ساختمانی پارکها و گردشگاه ها————————————–۵۴

۱-۴-۳-۲  دسترسیها———————————————————————۵۴

۲-۴-۳-۲  دربهای ورودی و خروجی——————————————————–   ۵۵

۳-۴-۳-۲  پارکینگها ——————————————————————— ۵۵

۴-۴-۳-۲ موزه ها ———————————————————————– ۵۵

۵-۴-۳-۲ گلخانه ها و گرمخانه ها————————————————————۵۶

۶-۴-۳-۲  آکواریم————————————————————————۵۶

۵-۳-۲ تشکیلات تزئیناتی —————————————————————-  ۵۶

۱-۵-۳-۲  آب نماها———————————————————————- ۵۶

۲-۵-۳-۲ استخر و برکه های طبیعی——————————————————— ۵۷

۳-۵-۳-۲  دریاچه ی مصنوعی————————————————————– ۵۷

۴-۵-۳-۲  جنگلکاری  ——————————————————————– ۵۸

۵-۵-۳-۲  گلکاری و چمن کاری————————————————————-۵۸

۶-۳-۲ تشکیلات رفاهی و تفریحی ———————————————————-  ۵۹

۱-۶-۳-۲ رستورانها ———————————————————————- ۵۹

۲-۶-۳-۲  سالنهای سینما و تاتر————————————————————-۵۹

۳-۶-۳-۲ جایگاه موزیک ——————————————————————۵۹

۴-۶-۳-۲ دستشوئی و توالت  —————————————————————۶۰

۵-۶-۳-۲  باغ وحش  ——————————————————————— ۶۰

۶-۶-۳-۲ نیمکت————————————————————————  ۶۰

۷-۶-۳-۲ وسایل بازی کودکان————————————————————-   ۶۱

۸-۶-۳-۲ زمینهای ورزشی —————————————————————–۶۱

۹-۶-۳-۲ زمینهای بازی کودکان———————————————————–   ۶۲

فصل چهارم : بررسی نمونه های تحقیق

۱-۴-۲ بوستان شفق ـ تهران ————————————————————–  ۶۳

۲-۴-۲ پارک واشینگتن   —————————————————————— ۶۷

۳-۴-۲ پارک گرین اکر——————————————————————–۷۱

فصل پنجم : معرفی بستر طرح

۱-۵-۲ مطالعات اقلیمی استان قم  ——————————————————— ۷۳

۲-۵-۲ وجه تسمیه استان قم ————————————————————– ۷۴

۳-۵-۲ موقعیت جغرافیایی  —————————————————————- ۷۶

۴-۵-۲ موقعیت تاریخی ——————————————————————- ۷۶

۵-۵-۲ ویژگی‌های اقلیمی استان قم ——————————————————— ۷۶

۶-۵-۲  اقلیم شهرستان ——————————————————————- ۷۸

۷-۵-۲ ویژگی‌های جمعیتی استان قم ——————————————————– ۷۸

۸-۵-۲ میزان بارندگی ——————————————————————– ۷۹

۹-۵-۲ وزش باد ———————————————————————— ۸۰

۱۰-۵-۲ وضعیت توپوگرافی استان قم——————————————————–  ۸۰

۱۱-۵-۲ پوشش گیاهی استان قم ———————————————————– ۸۰

۱۲-۵-۲ زبان در استان قم —————————————————————–۸۲

۱۳-۵-۲ دین و مذهب در استان قم ———————————————————-۸۲

۱۴-۵-۲ ویژگی‌های اقتصادی و معیشتی استان قم ———————————————- ۸۳

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع

دانلود فایل

با سلام، محقق گرامی شما با جستجو کردن عبارت ” دانلود فایل رساله اصول طراحی پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان “ وارد این صفحه شده اید .

امیدوارم پکیج کامل و شامل فایل رساله اصول طراحی پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان که معتبرترین فایل و فایل اصلی این موضوع است به اعتلای ایرانیان سرافراز کمکی کند.

کلمات مرتبط با این فایل در جستجوها  ::

رساله اصول طراحی پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان

دسته بندی فایل ::

معماری

توضیحات بیشتر و دانلود ::

عنوان فایل ::

خرید و دانلود رساله اصول طراحی پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان ، دانلود فایل رساله اصول طراحی پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان

درباره ی admin

همچنین ببینید

دانلود رساله طراحی هایپرمارکت

رساله طراحی هایپرمارکت دانلود فایل کامل معماری رساله مجتمع آموزش فنی حرفه ایدر قالب فایل …

دانلود معماری موزه

معماری موزه دانلود فایل کامل معماری معماری موزهدر قالب فایل word و متشکل از 23 …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *