خانه / مبانی نظری / دانلود مبانی نظری ايمني شهري, اثرات سانحه زلزله بر انسان, بررسي اثرات سوانح, مديريت بحران

دانلود مبانی نظری ايمني شهري, اثرات سانحه زلزله بر انسان, بررسي اثرات سوانح, مديريت بحران

مبانی نظری ايمني شهري, اثرات سانحه زلزله بر انسان, بررسي اثرات سوانح, مديريت بحران

مبانی-نظری-ايمني-شهري,-اثرات-سانحه-زلزله-بر-انسان,-بررسي-اثرات-سوانح,-مديريت-بحرانمبانی نظری و پیشینه تحقیق ايمني شهري, اثرات سانحه زلزله بر انسان, بررسي اثرات سوانح, مديريت بحران
دارای 91 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
2-1-مقدمه    21
2-2- تعاريف و مفاهيم     22
2-2-1- بلاياي طبيعي    22
2-2-2- بحران    23
2-2-3- شرايط اضطراري    23
2-2-4- پايداري    24
2-2-5- ظرفيت    24
2-2-6- آسيب پذيري    24
2-2-8- ريسک، احتمال خطر يا خطر پذيري    25
2-2-9- خطر    25
2-3- ايمني شهري    27
2-4- اثرات سانحه زلزله بر انسان    27
2-5- بررسي اثرات سوانح    28
2-5-1- بررسي اثرات محيطي سوانح    28
2-5-2- بررسي اثرات بهداشتي و درماني سوانح    28
2-5-3- اثرات اجتماعي سوانح    29
2-5-4- اثرات اقتصادي سوانح    29
2-5-5- بررسي اثرات مديريتي و اجرايي سوانح    32
2-5-6- تأثير سوانح بر مديران جامعه    32
2-5-7- فروپاشي سازمان‌هاي رسمي    33
2-5-8- وارد آمدن خسارت به تسهيلات و زير ساخت‌هاي يك جامعه    33
2-5-9- از هم گسيختن سيستم حمل و نقل    33
2-6- مديريت بحران    34
2-6-1- چرخة مديريت بحران    35
2-6-1-1- چرخه مديريت بحران چهار قسمتي    35
2-6-1-1-2- چرخة مديريت بحران شش قسمتي    36
2-7- مراحل و فرايند هاي مديريت بحران    37
2-7-1- امكانات جستجو، نجات و امداد    37
2-7-2- امكانات امداد پزشكي- بهداشتي اضطراري    37
2-7-3- اسكان اضطراري و موقت    37
2-7-4- حمل و نقل و ترافيك اضطراري    38
2-8- ديدگاه‌هاي نظري آسيب‌پذيري نسبت به مخاطرات طبيعي    38
2-8-1-  ديدگاه زيستي – فيزيکي    39
2-8-2- ديدگاه ساخت اجتماعي    40
2-8-3- ديدگاه ترکيبي    42
2-9- مديريت آسيب‌پذيري؛ ريسك- بحران (رويكرد غالب)    48
2-10- نقش برنامه‌ريزي شهري در كاهش آسيب‌پذيري ناشي از زلزله    50
2-11- اهداف كلي در مناطق زلزله خيز    51
2-12- توجه به اصل لزوم برنامه ريزي منطقه اي     53
2-13- انتخاب مکات شهر وتوسعه هاي جديد در محل مناسب     53
2-14- موقعيت جغرافيايي شهر    53
2-15- ساختار شهر    54
2-16- بافت شهر    54
2-17- فرم شهر    57
2-18- کاربري اراضي شهري    57
2-19- تراکم‌هاي شهري    60
2-19-1- گروه اول    61
2-19-2- گروه دوم    61
2-19-3- گروه سوم    61
2-19-4- گروه چهارم    62
2-20-  شريان‌هاي حياتي    62
2-21-  ايستگاه‌هاي آتش نشاني    63
2-22- دسترسي به فضاهاي باز عمومي    64
2-23-  دسترسي به شبکه معابر    64
2-24- راهبرد‌هاي برنامه‌ريزي کاهش خطرات ناشي از زلزله     65
2-25-1- کاهش تراکم جمعيتي بافت‌هاي موجود    65
2-26-2- کاهش تراکم ساختماني    65
2-26-3  منطقه بندي    66
2-26-4-  پهنه‌بندي در خدمت كاربري زمين    66
2-26-5- ريز پهنه‌بندي جهت كاربري زمين    67
2-26-6- پروانه ساخت و پروانه استقرار كاربري    69
2-27- 8-تعيين مقررات فضاي آزاد (باز)    69
2-27-9- مقررات ساختماني    70
2-27-10- جمع آوري و يكي كردن قطعات زمين    70
2-28-1- مديريت بحران در ژاپن    71
2-28–1-2- درس‌هايي از زلزله بزرگ هانشين    72
2-28-1-3- اقدامات اجرايي جهت بازسازي ناشي از زلزله در ژاپن    72
2-28-1-4- استراتژي بازسازي در ژاپن    74
2-28-2 – هند( تجربه گجرات هند)    75
2-28-2-1- موارد مورد توجه در بازسازي    75
2-28-2-2-  استراتژي بازسازي ناشي از زلزله    76
2-28-2- 3- نقش سازمان‌هاي غير دولتي در بازسازي گجرات    76
2-28-2-4-  ساختارهاي مهم در بازسازي‌هاي ناشي از زلزله    77
2-28-2-5 – مسائل و نكات مورد توجه در بازسازي‌هاي جديد    77
2-28-2- 6- تخصيص اعتبارات    78
2-28-2-7- آموخته‌ها و نتايج زلزلة گجرات    78
2-28-3-  تركيه    78
2-28-3-1- باز سازي تأسيسات زير بنايي ناشي از زلزله    79
2-28-3-2-  اقدامات انجام گرفته در روند بازسازي در تركيه    80
2-28-3-3-  طراحي مقاومت در برابر زمين لرزه با تعمير تأسيسات زير بنايي    80
2-29- ساختار اصلي طرح مديريت بحران    81                                                                                                                                  
2-30- مديريت بحران در ايران    84
2-31-  روش شناسي پژوهش    90
2-31-1- گردآوري داده ها     91
2-31-2- آزمون فرضيه ها     92
2-32-3- تجزيه وتحليل اطلاعات     93
2-33- جمع بندي و نتيجه گيري    93

2-1- مقدمه
          در اين فصل به مبحث مفاهيم، ديدگاه‌ها و مباني نظري در قالب چند بخش پرداخته شده است. ابتدا مفاهيم مرتبط با زلزله و آسيب‌پذيري و مديريت آن مورد توجه قرار گرفته، سپس ديدگاه‌ها و رويکردهاي حاکم بر مديريت آسيب‌پذيري در برابر زلزله (مديريت بحران) از همان ابتدا تاکنون اشاره شده، به طوري که ديدگاه مديريت استراتژيک (ريسک- بحران) به عنوان رويکردي که جامع و کلي نگر بوده است، مورد مداقة بيشتر و مدنظر اين تحقيق بوده است.
        تحت همين عنوان، ابعاد و عوامل مؤثر برآسيب‌پذيري و نيز ساختار مديريت بحران و فرايندهاي آن آورده شده است. همچنين با توجه به تأکيد خاص اين پژوهش بر نقش برنامه‌ريزي شهري در کاهش آسيب‌پذيري ناشي از زلزله، راهبردهاي برنامه‌ريزي جهت کاهش آسيب‌ها از جمله توجه به ساختار شهر، شاخص‌‌هاي آسيب‌پذيري مکان، بافت شهر، تراکم‌‌هاي شهري، همجواري کاربري‌‌ها  و … آمده است. در اين پژوهش به استاندارد‌ها و ميزان خطرپذيري زيرساخت‌‌هاي شهري مانند خطوط انتقال نيرو، گاز، مخابرات، پمپ بنزين و ايستگاه‌هاي آتش نشاني نيز مي‌پردازيم. در نهايت روش فرايند تحليل سلسله مراتبي  به عنوان روش ارزيابي چند معياري که مي‌تواند چندين شاخص را مورد ارزيابي قرار دهد، مورد معرفي و مداقه قرار گرفته است.
2-2- تعاريف و مفاهيم
2-2-1- بلاياي طبيعي
       بلاياي طبيعي سـوانحي هستنـد كه به واسطـه بي‌نظمي‌‌‌غيـرعادي عناصر اصلي زمين، هـوا، آتش و آب به وجـود  مي‌آيند و مصائب ناشي از اين وضع به همان شدت گذشته، هنوز هم تكرار مي‌گردد. اين‌گونه بلايا شامل ريزش كوه، فرسايش زمين، توفان خاك، گردباد، تندباد، آتشفشان، زلزله و غيره هستند (Taylor, 2003: 150).
        بلاياي طبيعي، عملي از طبيعت است با چنان شدتي که وضعي فاجعه انگيز ايجاد مي‌کند و در اين وضع شيرازة زندگي روزمره، ناگهان گسيخته مي‌شود و مردم دچار رنج و درماندگي مي‌شوند و در نتيجه به غذا، پوشاک، سرپناه و مراقبت‌هاي پزشکي، پرستاري و حفاظت در مقابل عوامل و شرايط نامساعد محتاج مي‌گردند (ناطقي الهي، 1381 :16).
        در هر صورت يك صحنة سانحه را مي‌توان با كالبدي در هم ريخته، مردماني مصيبت زده و مجروح و از حيث رواني در هم ريخته، مديراني بهت زده و نگران و اجتماعي بدون كاركرد تصوير نمود. ليكن نكتة مهم اين است كه خوشبختانه اين تصوير پايا و ماندگار نيست و گذرا است (بحريني، آخوندي، 1379: 98).
بلايا، داراي خصوصياتي هستند كه با توجه به وقوع آنها در گستره‌هاي مختلف اعم از شهري و روستايي لازم است جنبه‌هاي آن روشن شود.
        رويداد چنين حوادثي در طبيعت تا زماني كه دور از سكونت‌گاه‌هاي انساني رخ دهد، آثار زيان‌بار مستقيم و مخرب در حيات انسان‌ها نخواهد داشت. اما در طول تاريخ، انسان‌ها همواره با بروز پديده‌هاي مذكور كه در كنش و تقابل عناصر طبيعت ناشي مي‌شود، در نزديكي و يا همان محل سكونت‌گاهايشان رو به رو بوده‌اند، به طوري كه وقوع حوادث طبيعي اغلب موارد تأثيرات مخربي بر سكونت‌گاه‌هاي انساني باقي گذارده است و تلفات سنگيني بر ساكنان آنها وارد ساخته است.

دانلود فایل

با سلام، محقق گرامی شما با جستجو کردن عبارت ” دانلود فایل مبانی نظری ايمني شهري, اثرات سانحه زلزله بر انسان, بررسي اثرات سوانح, مديريت بحران “ وارد این صفحه شده اید .

امیدوارم پکیج کامل و شامل فایل مبانی نظری ايمني شهري, اثرات سانحه زلزله بر انسان, بررسي اثرات سوانح, مديريت بحران که معتبرترین فایل و فایل اصلی این موضوع است به اعتلای ایرانیان سرافراز کمکی کند.

کلمات مرتبط با این فایل در جستجوها  ::

مبانی نظری ايمني شهري, اثرات سانحه زلزله بر انسان, بررسي اثرات سوانح, مديريت بحران ,مبانی نظری ايمني شهري, مديريت بحران ,مبانی نظری, ايمني شهري, اثرات سانحه زلزله بر انسان, بررسي اثرات سوانح, مديريت بحران

دسته بندی فایل ::

مبانی نظری

توضیحات بیشتر و دانلود ::

عنوان فایل ::

خرید و دانلود مبانی نظری ايمني شهري, اثرات سانحه زلزله بر انسان, بررسي اثرات سوانح, مديريت بحران ، دانلود فایل مبانی نظری ايمني شهري, اثرات سانحه زلزله بر انسان, بررسي اثرات سوانح, مديريت بحران

درباره ی admin

همچنین ببینید

دانلود مبانی نظری شهر،عوامل موثر در پیدایش شهرها، عوامل موثر بر رشد و توسعه فیزیکی شهرها

مبانی نظری شهر،عوامل موثر در پیدایش شهرها، عوامل موثر بر رشد و توسعه فیزیکی شهرها …

دانلود مبانی نظری سنجش از دور حرارتی، سنجنده MODIS، شهرسازی و میکروکلیماتولوژی شهری، جزایر حرارتی شهری، خوش

مبانی نظری سنجش از دور حرارتی، سنجنده MODIS، شهرسازی و میکروکلیماتولوژی شهری، جزایر حرارتی شهری، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *