خانه / معماری / دانلود رساله طراحی هایپرمارکت

دانلود رساله طراحی هایپرمارکت

رساله طراحی هایپرمارکت

رساله-طراحی-هایپرمارکتدانلود فایل کامل معماری رساله مجتمع آموزش فنی حرفه ای
در قالب فایل word و متشکل از 352 صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت

رساله طراحی هایپرمارکت فروشگاههای زنجیره ایی. به یک ساختمان یا مجموعه‌ای از ساختمان‌ها گفته می‌شود که شامل فروشگاه‌های گوناگون هستند و با راهروهای مرتبط با هم باعث آسانی دیدار مشتریان از فروشگاه‌ها می‌شوند. راهروهای یک فروشگاههای زنجیره ایی می‌تواند بن بست یا مرتبط با راهروهای دیگر باشد. فروشگاههای زنجیره اییهای امروزی معمولاً چندطبقه بوده و راهروها در طبقات گوناگون بر روی هم قرار گرفته‌اند. مصادیق  بازارهای ایران بویژه بازار تبریز، اصفهان و تهران با تیمچه‌ها و سراهای خود نمونه‌های اولیه فروشگاههای زنجیره اییهای امروزی هستند.

فهرست مطالب:
 
مقدمه
هدف
پیشگفتا
۱- بازار. ۲
۱-۱- نگرشی کوتاه بر کالبد فیزیکی بازار و تجارتخانه های ایرانی
۲-۱- عناصر مختلف بازار
۱-۲-۱- راسته
۲-۲-۱- رسته
۳-۲-۱- دالان
۵-۲-۱- خانبار يا كالنبار
۶-۲-۱- تيم و تيمچه.
۷-۲-۱- قيصريه يا قيصرا
۸-۲-۱- دكان.
فروشگاههای زنجیره ای
۱-۲- مگا مال یا هایپر مارک
۲-۱-۲- هایپر مارکت نمونه ای از یک مکان تجاری
رقابت موجب شکلگیری هایپر مارکتها ش
هایپر مارکتها در اروپا
هایپر مارکتهای آمریکا.
مراکز خرید، عنصر مهم تشکیل دهنده فضای شهری
فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در دبي.
انواع هایپر مارکت.
هایپر مارکت محله ایی.
هایپر مارکت منطقه ایی
هایپر مارکت شهری.
هایپر مارکت یا مگا مال
هایپر مارکت از جلو.
به سرعت وارد مجموعه شوند
هایپر مارکت با زاويه
دور را جلب نماید
ورودی هایپر مارکت.
ورودی هایپر ارکت میبایست گشوده باز و مهیج باشد به طوری که از تجمع جلوگیری نموده و افراد را به راحتی به داخل هدایت نماید   ۵۷
۳-۱-۲- هایپ مارکت ، نسل سوم بازار
۴-۱-۲- رقابت موجب شکلگیری فروشگاههای زنجیره اییها شد
۵-۱-۲- فروشگاههای زنجیره اییها در اروپا
۶-۱-۲- فروشگاههای زنجیره ایی های تهران.
۲-۲- مراکز خرید، عنصر مهم تشکیل دهنده فضای شهری
۱-۲-۲- رسيدن به بنا.
۲-۲-۲- پرسش به بنا.
۳-۲-۲- ورودي.
– بررسی و تحیل نمونه های خارجی و داخلی
مرکز آبردين (Aberdeen ).
۱-۳- مجموعه (BERCY2)
۱-۱-۳- پانل‌هاي فولادي پوشاننده
۲-۱-۳- ساختمان‌هاي پيانو
۳-۱-۳- هایپر مارکت شبكه‌ي سازه‌اي (بتن)
برش طولی از بخش تجاری
برش طولی از مجموعه
۲-۳- هایپر مارکت زيست‌خاور
۱-۲-۳- همجواریها
۲-۲-۳- ورودی مجموعه
۳-۲-۳- فضاهای ارتباطی طبقه همکف
۴-۲-۳- فضاهای ارتباطی طبقه ۱-.
هايپر ماركت نصف جهان..
۴- استاندارد هاو ضوابط هایپر مارکت
۴-۱- تعريف كاربري هایپر مارکت
۲-۴- كاربري هایپر مارکت
۱-۲-۴- هایپر مارکت رده محله
۲-۲-۴- هایپر مارکت رده ناحيه
۳-۲-۴- هایپر مارکت رده منطقه
۴-۲-۴- هایپر مارکت رده حوزه
۵-۲-۴- هایپر مارکت رده  شهر و فراتر
۳-۴- اراضي و مناطق هایپر مارکت
۴-۴- ضوابط كلي طراحي ساختمانهاي عمومي.
۱-۴-۴- وروديها
۲-۴-۴- راهرو
۳-۴-۴- سطح شيبدار
۴-۴-۴- آسانسور
۵-۴- ضوابط دسترسيها
۱-۵-۴- كاربري هایپر مارکت مختلط مقياس محله.
۲-۵-۴- كاربريهي هایپر مارکت مختلط مقياس ناحيه و منطقه

۳-۵-۴- كاربري هایپر مارکت مختلط و مستقل منطقه و شهر.
انواع مجموعه هاي تجاري و بخش هاي تشكيل دهنده آن
احكام و معيارهاي نظري طراحي.
مباني طراحي المانهاي مهم مراكزخريد
ساختمانهاي مستجرين.

جايگاه حركت پياده
تسهيلات اجتماعي.
ملاحظات اصلي در طراحي مراكز خريد
جلب عناصر تجارت..
دسترسي مشتريان.
ورودي ها
سير كولاسيون در مراكز تجاري..
ويژگي هاي فضاها
سيركولاسيون داخلي.
نورگيري در مراكز تجاري.
انعطاف پذيري مراكز تجاري.
ستون بندي واسكلت در مراكز تجاري.
عمق ساختمان تجاري..
ويترين در مراكز تجاري..
آبنما در مراكز تجاري.
ضاي سبز در مراكز تجاري.
تويه در مراكز تجاري
انسان وطبيعت
شهر و طبيعت.
فضاي باز شهري
۶-۴- تفكيك اراضي هایپر مارکت
۱-۶-۴- تفكيك اراضي هایپر مارکت مختلط
۲-۶-۴- تفكيك اراضي هایپر مارکت مستقل
۳-۶-۴- بررسي تراكم ساختماني هایپر مارکت مختلط در مراكز ناحيه و منطقه
۷-۴- استانداردهاي طراحي مجتمع هاي هایپر مارکت
۱-۷-۴- ارتفاع طبقات
لابی هایپر مارکت
۲-۷-۴- دربهاي ورود
۳-۷-۴- دربهاي خروج
۴-۷-۴- ظرفيت كريدور
۵-۷-۴- پلكانها
۶-۷-۴- نقاله مسافرتي
۷-۷-۴- آسانسور
۸-۷-۴- سطح شيبدار
۸-۴- ساختمان هاي اداري در بخش واحد تجار
۱-۸-۴- روابط
۲-۸-۴- ساختار اداره
۳-۸-۴- پاركينگ ها
۴-۸-۴- بانك
۵-۸-۴- رستورانها
۶-۸-۴- خرده فروشيها
۷-۸-۴- فروشگاههاي مواد غذايي
تحلیل موقعیت سایت
۱-۵- موقعيت استان گلستان
۱-۱-۵- ناحيه كوهستاني
۲-۱-۵- ناحيه كوهپايه و دامنه
۳-۱-۵- ناحيه دشتي
۲-۵- آب و هوا
۱-۲-۵- عناصر آب و هوا
۲-۲-۵- انواع آب و هوا
۲-۲-۵- دما
۳-۵- جغرافياي انساني استان
۱-۳-۵- تاريخچه ي سكونت
۲-۳-۵- سكونتگاه ها
۴-۵- درآمد اقتصادي روستاييان
۵-۵- تقسيمات سياسي استان
۶-۵- منابع آب استان
۱-۶-۵- آب‌هاي سطحي
۲-۶-۵- رودهاي استان
۳-۶-۵- درياچه‌ها
۷-۵- جنگل‌ها و مراتع استان
۸-۵- مخاطرات طبيعي
۱-۸-۵- سيل
۲-۸-۵- خشك سالي
۳-۸-۵- حركات دامنه‌اي (لغزش) و فرسايش
۹-۵- جمعيت استان
۱-۹-۵- رشد جمعيت در استان
۲-۹-۵- مهاجرت‌هاي داخلي استان
۱۰-۵- گردشگري در استان
۱-۱۰-۵- جاذبه‌هاي جهانگردي در استان گلستا
۱-۶- پيشينة تاريخي شهرستان گنبد كاوس
۲-۶- موقعيت جغرافيايي شهر و اطراف آن
۳-۶- عوامل طبيعي- عوامل زميني- وضع توپوگرافي و شيبهاي اصلي مؤثر در طرح جامع
۴-۶- مسائل كلي زمين شناسي
۱-۴-۶- جنس خاك
۲-۴-۶- زلزله
۳-۴-۶- آب‌هاي زيرزميني
۵-۶- اطلاعات و آمار
۱-۵-۶- جمعيت ادواري شهرستان گنبد كاووس.
۱-۷- سبک رازی در معماری اسلامی ایرانی
۱-۱-۷- معماري
۲-۱-۷- نيارش
۲-۷- برج قابوس نماد فرهنگ، عظمت وشکوه ایرانی
۱-۲-۷- برج قابوس ( مقبره قابوس بن وشمگير )
۲-۲-۷- گنبد قابوس.
۳-۲-۷- مختصري درمورد شهر جرجان
۴-۲-۷- گنبد قابوس در زمان كميسيون ايران و روس.
۵-۲-۷- مشخصات بنا
۶-۲-۷- تعميرات بنا
۷-۲-۷- مصالح بنا
۸-۲-۷- نحوة اجراي ساختمان اين بنا
۹-۲-۷- شيوه معماري بنا
كاهش اتلاف حرارت ساختمان
محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب.
بهره گيري از نوسان روزانه دماي هوا
استانداردومباني مطالعاتي فضاها وبرنامه فيزيكي
بررسي استاندارد و مباني مطالعاتي فضاها
واحدهاي تجاري.
لابي تجار
خرده فروشي ها
فروشگاه هاي مواد غذايي.
رستوران ه
بخش اداري
فضا براي مبلمان و اثاثيه:
بانك.
– پله.
پله برقي
– آسانسور.
سيستم هاي فراخواني آسانسور.
راههاي فرار از آتش…
تبيين موضوع.
اهداف طرح.
اهداف كلي در مقياس مياني
اهداف كلي در مقياس خرد
عوامل شكل دهنده به طرح
معرفي فضاهاي مجموعه
بخش تجاري
بازارچه
پاركينگ.
فضاهاي تاسيساتي و خدماتي
رستوران

پارك

منابع و ماخذ :
در قالب ورد  و در ۳۵۲ صفحه

دانلود فایل

با سلام، محقق گرامی شما با جستجو کردن عبارت ” دانلود فایل رساله طراحی هایپرمارکت “ وارد این صفحه شده اید .

امیدوارم پکیج کامل و شامل فایل رساله طراحی هایپرمارکت که معتبرترین فایل و فایل اصلی این موضوع است به اعتلای ایرانیان سرافراز کمکی کند.

کلمات مرتبط با این فایل در جستجوها  ::

رساله طراحی هایپرمارکت,مطالعات طراحی هایپرمارکت

دسته بندی فایل ::

معماری

توضیحات بیشتر و دانلود ::

عنوان فایل ::

خرید و دانلود رساله طراحی هایپرمارکت ، دانلود فایل رساله طراحی هایپرمارکت

درباره ی admin

همچنین ببینید

دانلود معماری موزه

معماری موزه دانلود فایل کامل معماری معماری موزهدر قالب فایل word و متشکل از 23 …

دانلود رساله مجتمع مسکونی آذربایجان شرقی

رساله مجتمع مسکونی آذربایجان شرقی دانلود فایل کامل معماری رساله مجتمع مسکونی آذربایجان شرقی در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *