خانه / معماری / دانلود رساله مدرسه هنر های سنتی

دانلود رساله مدرسه هنر های سنتی

رساله مدرسه هنر های سنتی

رساله-مدرسه-هنر-های-سنتیدانلود فایل کامل معماری رساله مدرسه هنر های سنتی
در قالب فایل word و متشکل از 230 صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت

مطالعات طراحی مدرسه هنر های سنتی
هنر های سنتی را میتوان منحصر به هر منطقه و فرهنگ و قومیتی در دسته بندی های مختلف قرار داد و از آنجایی که کشور ایران دارای قویمت های مختلف و اقلیت های مختلف می باشد از این رو هنر های سنتی متعددی در تاریخ و فرهنگ و تمدن این کشور قرار دارد که از گذشته تا به امروز در میان مردم وجود داشته است که وظیفه امروزه ما در حفظ این هنر ها و گسترش و شناساندن این موارد به سایرین می باشد که در این رابطه طراحی و ساخت مکان ها و فضا هایی برای معرفی این موارد میتواند مورد تاثیر گذاری باشد که در همین راستا در این مقاله به ارائه پایان نامه معماری مدرسه هنر های سنتی به عنوان یکی از این مکان ها می پردازیم که در ادامه میتوانید به مشاهده سر فصل های مربوطه بپردازید
کاملترین رساله مدرسه هنر های سنتی
مطالعات طراحی مدرسه هنر های سنتی
سر فصل های رساله

فصل اول : هنرهای سنتی
۱-۱-تعریف هنر سنتی و عناصر آن. ۱
۱-۲-هنر سنّتی.. ۲
۱-۳-میراث فرهنگی و سنتی.. ۳
۱-۴-رشته های هنر سنتی در ایران. ۴
۱-۵-شاخصهای اصلی یک اثر هنری سنتی.. ۵
۱-۶-تقسیم بندی صنایع مستظرفه (صنایع دستی). ۶
۱-۷-سفالگری و سرامیک سازی.. ۹
۱-۸-مینا کاری.. ۱۱
۱-۹-شیشه گری (شیشه سازی). ۱۱
۱-۱۰-نساجی.. ۱۲
۱-۱۱-قالی بافی.. ۱۳
۱-۱۲-صنایع چوب.. ۱۴
۱-۱۳-مشبک سازی.. ۱۴
۱-۱۴-معرق کاری چوب.. ۱۵
۱-۱۵-خاتم سازی.. ۱۵
۱-۱۶-صنایع فلزی.. ۱۶
۱-۱۷-ملیله کاری.. ۱۷
۱-۱۸-طلاکوبی و نقره کوبی.. ۱۸
۱-۱۹-زرگری و جواهر سازی.. ۱۸
۱-۲۰-دواتگری.. ۱۹
۱-۲۱-تذهیب و تشعیر. ۲۳
۱-۲۲-نقوش تذهیب و تشعیر. ۲۴
منابع: ۲۶
فصل دوم : مطالعات پایه
۲-۱-آموزش در ایران باستان. ۲۶
۲-۲-آموزش عالی در ایران. ۲۷
۲-۳-آموزش در دوران قاجار. ۲۹
۲-۴-بنیان‌گذاری دارالفنون. ۳۰
۲-۵-تربیت معلم. ۳۱
۲-۶-اولین دانشگاه جامع ایران. ۳۳
۲-۷-تاریخچه آموزش معماری.. ۳۵
۲-۷-۱-تاریخچه آموزش معماری در غرب و جهان. ۳۵
۲-۸-اولین آرشیتکت تحصیل کرده ایرانی.. ۳۸
۲-۹-بررسی سیستمها و اهداف آموزشی در دانشکده های مهم خارج از کشور. ۴۱
۲-۹-۱-دانشگاه برکلی امریکا: ۴۱
۲-۹-۲-دانشگاه معماری A.A.. 43
۲-۹-۳-دانشکده MIT. 45
۲-۹-۴-انستیتو شاهزاده ویلز. ۴۶
۲-۹-۵-دانشگاه اورگن. ۴۶
۲-۱۰-نتیجه اهداف دانشگاه ۴۷
۲-۱۱-نظر صاحب نظران در مورد سیستم آموزش هنر و معماری در گذشته و حال در ایران : ۴۹
۲-۱۲-تنگناهای موجود در آموزش دروس نظری : ۵۵
منابع: ۵۷
فصل سوم : مبانی نظری
۳-۱-بررسی مفهوم فضا در معماری.. ۵۸
۳-۱-۱-کیفیت فضا: ۵۸
۳-۱-۲-ویژگیهای فضا ۶۲
۳-۱-۳-معماری بر پایه فضا ۶۴
۳-۱-۴-مفهوم فضا از نظر اندیشمندان. ۶۵
۳-۱-۵-نظر اندیشمندان در مورد فضا ۷۰
۳-۲-رابطه درون و بیرون در معماری.. ۷۲
۳-۳-رنگ در معماری ایران. ۷۸
۳-۴-ایهام وتداعی.. ۸۱
۳-۵-گوناگونی معماری در ایران. ۸۲
۳-۶-حجم در معماری ایران. ۸۳
منابع: ۸۴
فصل چهارم : برنامه فیزیکی و استاندارد ها
۴-۱-ارکان عمومی فضاهای آموزشی.. ۸۵
۴-۲-بررسی عوامل موثر در برنامه فیزیکی.. ۸۵
۴-۳-مشخصات فضاهای آموزشی.. ۸۷
۴-۴-عملکردها: ۹۰
۴-۵-آموزشی-تئوری: ۹۱
۴-۶-عکس و اسلاید: ۹۳
۴-۷-اتاق کنفرانس: ۹۳
۴-۸- آموزشی-عملی.. ۹۴
۴-۹-کارگاه ها: ۹۶
۴-۱۰-آزمایشکاه ها: ۹۷
۴-۱۱-امکانات مرکزی: ۹۸
۴-۱۲-کیفیت صوت و نور پردازی: ۹۹
۴-۱۳-کتابخانه ها: ۱۰۰
۴-۱۴-بخش فرهنگی-رفاهی.. ۱۰۰
نماز خانه: ۱۰۲
۴-۱۵-سالن اجتماعات: ۱۰۳
۴-۱۶-اداری: ۱۰۴
۴-۱۷-مکانیابی فضاهای آموزشی.. ۱۰۵
۴-۱۸-ضوابط طراحی محیط های آموزشی: ۱۰۶
۴-۱۹-تراکم جمعیت کلاس: ۱۰۷
۴-۲۰-الگوی چیدمان در کلاس درس.. ۱۰۷
۴-۲۱-ضوابط عمومی طراحی فضا ۱۰۸
۴-۲۲-برنامه فیزیکی.. ۱۰۹
۴-۲۲-۱-ریز فضاها ۱۰۹
۴-۲۳ کمک آموزشی.. ۱۱۴
۴-۲۴-سالن اجتماعات.. ۱۱۵
۴-۲۵-فضاهای اداری.. ۱۱۵
۴-۲۶-فضای تفریحی.. ۱۱۶
۴-۲۷-فضاهای ارتباطی.. ۱۱۷
۴-۲۸-پارکینگ… ۱۱۸
منابع: ۱۲۲
فصل پنجم : طراحی اقلیمی و بررسی پیشینه تاریخی
۵-۱-موقعیت جغرافیایی.. ۱۲۳
۵-۲- موقعیت طبیعی.. ۱۲۴
۵-۳-توپوگرافی و ناهمواری های شهر تهران. ۱۲۴
۵-۴-تاریخچه شهر تهران. ۱۲۴
۵-۵-ویژگی های اقلیمی.. ۱۴۹
۵-۵-۱- تأثیر طراحی اقلیمی در صرفه جویی انرژی.. ۱۴۹
۵-۵-۲- تجزیه و تحلیل عوامل اقلیمی.. ۱۵۰
۵-۵-۳- بررسی نمودار بیوکلماتیک شهر و انسانی تهران. ۱۵۱
۵-۶-اصول طراحی اقلیمی.. ۱۵۲
۵-۶-۱-تعیین جهت و فرم ساختمان با توجه به اقلیم. ۱۵۲
۵-۶-۲-تهویه طبیعی در رابطه بااقلیم. ۱۵۴
۵-۶-۳-فرم ساختمان در رابطه با اقلیم. ۱۵۵
۵-۶-۴-نتیجه گیری و تعیین تدابیر طراحی اقلیمی.. ۱۵۶
۵-۷-تاریخچه و سابقه پیدایش منطقه ۲۲ شهرداری تهران. ۱۵۷
۵-۸-مشخصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه ۲۲ شهرداری تهران. ۱۶۰
۵-۹-کیفیت هوا در منطقه ۲۲ شهرداری تهران. ۱۶۳
۵-۱۰-شبکه حمل و نقل منطقه ۲۲ شهرداری تهران. ۱۶۵
۵-۱۱-ضرایب تعدیل زیست محیطی و شهرسازی.. ۱۷۱
۵-۱۲-ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها  ( مصوبه مورخ ۱۰/۸/۷۸). ۱۷۴
منابع. ۱۷۷
فصل ششم : مطالعات تطبیقی
۶-۱-مدرسه بوزار. ۱۷۷
۶-۲-مدرسه باهاوس.. ۱۸۲
۶-۳-دانشگاه هاروارد. ۱۹۲
۶-۴-دانشگاه آکسفورد. ۱۹۹
۶-۵-دانشگاه ییل آمریکا ۲۰۲
۶-۶-پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران. ۲۰۶
منابع: ۲۰۸
فصل هفتم :ذکانسپت و طراحی
۷-۱-طراحی.. ۲۰۹
۷-۱-۱-کانسپت ها: ۲۰۹
۷-۱-۲- ایده و طرح نهایی.. ۲۱۲
۷-۱-۳- طراحی معماری.. ۲۱۴
۷-۲-ایده ها: ۲۱۶
۷-۳-سناریوهای کانسپچوال ( مفهومی ). ۲۱۸
۷-۴-نظریه کوین روش می گوید. ۲۲۰
۷-۵-نظریه :ادوارد لارابی بارنز می گوید. ۲۲۱
۷-۶-سلسله مراتب کانسپت.. ۲۲۲
۷-۷-انواع پنجگانه کانسپت: ۲۲۳
۷-۷-۱-کانسپت قیاسی (Avalogies) 223
۷-۷-۲-استعارات و تشبیهات (کانسپت های استعاری) (Metaphores and Similes). 226
۷-۷-۳- (کانسپت های جوهری) Essences. 226
۷-۷-۴-پاسخ مستقیم  و حل مساله (کانسپت های برنامه ای) Prigrammatic. 229
۷-۷-۵-ایده آل ها (کانسپت های  ایده آل گرا). ۲۳۰
۷-۸-کانسپت طرح. ۲۳۱
منابع: ۲۳۱

دانلود فایل

با سلام، محقق گرامی شما با جستجو کردن عبارت ” دانلود فایل رساله مدرسه هنر های سنتی “ وارد این صفحه شده اید .

امیدوارم پکیج کامل و شامل فایل رساله مدرسه هنر های سنتی که معتبرترین فایل و فایل اصلی این موضوع است به اعتلای ایرانیان سرافراز کمکی کند.

کلمات مرتبط با این فایل در جستجوها  ::

رساله مدرسه هنر های سنتی,مطالعات طراحی مدرسه هنر های سنتی

دسته بندی فایل ::

معماری

توضیحات بیشتر و دانلود ::

عنوان فایل ::

خرید و دانلود رساله مدرسه هنر های سنتی ، دانلود فایل رساله مدرسه هنر های سنتی

درباره ی admin

همچنین ببینید

دانلود رساله طراحی هایپرمارکت

رساله طراحی هایپرمارکت دانلود فایل کامل معماری رساله مجتمع آموزش فنی حرفه ایدر قالب فایل …

دانلود معماری موزه

معماری موزه دانلود فایل کامل معماری معماری موزهدر قالب فایل word و متشکل از 23 …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *