خانه / معماری / دانلود رساله موزه انقلاب

دانلود رساله موزه انقلاب

رساله موزه انقلاب

رساله-موزه-انقلابدانلود فایل کامل معماری رساله موزه انقلاب
در قالب فایل word و متشکل از 235 صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت

مطالعات موزه انقلاب
وجود مکانی برای معرفی خاطرات بجا مانده از دوران انقلاب برای نسل جدید بسیار لازم و ضروری می باشد تا از رشادت ها و جان فشانی های جوانان دوران انقلاب مطلع شوند و با تمامی تحولات عصر خود آشنا باشند که در همین رابطه مکان های مختلف فرهنگی و موزه ها و نمایشگاه ها و … در مناطق مختلف بخصوص مناطقی که در آنها تحولات بیشتری وجود داشته است برگزار و طراحی میشوند تا افراد نسل نوین با خاطرات گذشته خود آشنا باشند که در همین رابطه مهم ترین مکان طراحی شده را میتوان موزه های انقلاب دانست که از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند که در همین رابطه به ارائه پایان نامه موزه انقلاب اسلامی پرداخته ایم که در ادامه میتوانید به مشاهده سر فصل های مربوطه بپردازید .

کاملترین رساله موزه انقلاب
مطالعات موزه انقلاب
سر فصل های رساله
فصل اول : انقلاب
۱-۳-انقلاب بسته به زمینهٔ رخداد. ۱
۱-۵-۲-پیدایش و جایگزین ایدئولوژی‌های نو. ۴
۱-۷-پوستر فتح تهران به دست مجاهدین بختیاری.. ۷
۱-۸-انقلاب ۱۳۵۷ ایران. ۷
۱-۹-انقلاب‌های رنگی در شرق اروپا و آسیای میانه. ۸
۱-۱۱-تثبیت قدرت، توسعهٔ اقتصادی، تنش‌های اجتماعی.. ۱۲
۱-۱۲-حزب توده ایران. ۱۶
۱-۱۴-روحانیون مخالف.. ۱۹
۱-۱۶-سازمانهای چریکی.. ۲۱
۱-۱۷-جرقه اعتراضات.. ۲۶
۱-۱۸-اعتراضات سیاسی و سنتهای شیعی.. ۲۸
۱-۱۹-جمعه سیاه ۲۹
۱-۲۰-اعتصاب‌های سراسری، محرم و تضعیف شاه ۳۱
۱-۲۱-خمینی در فرانسه و در جمع خبرنگاران. ۳۳
۱-۲۴-پس از انقلاب؛ آزادی زودگذر. ۳۶
منابع: ۳۸
فصل دوم : مفاهیم پایه در موزه ها
۲-۱مروری بر پیشینه و سوابق موزه ۳۹
۲-۱-۱-تعریف و مفهوم موزه ۳۹
۲-۱-۲-نحوه شکل گیری موزه ها در طول زمان. ۴۱
۲-۱-۴-انگیزه گردآوری و مکان مقدس.. ۴۲
۲-۱-۵-اماکن مذهبی به مثابه ی گنجینه. ۴۴
۲-۱-۶-مالکیت و ارزشیابی مواد. ۴۵
۲-۲-مقدمه ای بر امروز موزه ها ۴۶
۲-۳-نحوه شکل گیری موزه ها در طول تاریخ. ۵۱
۲-۳-۱ – تاریخچه پیدایش موزه در جهان. ۵۱
۲-۳-۲- تاریخچه پیدایش موزه در ایران. ۵۴
۲-۴-طبقه بندی موزه ها ۵۸
۲-۴-۱-   انواع موزه ۵۸
۲-۵-ضرورت ها و اهمیت موزه ۶۶
۲-۶  – نقش موزه در جوامع بشری.. ۶۷
۲-۷ – راز موفقیت موزه ها ۶۹
۲-۸ – ضرورت ایجاد موزه از دیدگاهی فرهنگی.. ۷۰
۲-۹- ضرورت ایجاد موزه از دیدگاه آموزشی.. ۷۲
۲-۱۰ – ضرورت ایجاد موزه از دیدگاه اجتماعی.. ۷۴
۲-۱۱ – ضرورت ایجاد موزه از دیدگاه سیاسی.. ۷۶
۲-۱۲- تأثیر موزه بر صنعت توریسم و نقش آن در توسعه اقتصادی.. ۸۳
۲-۱۳  – ضرورت ایجاد موزه از دیدگاه فنی و حفاظتی و امنیتی.. ۸۶
منابع و مأخذ فصل ۲. ۸۷
فصل سوم : مبانی نظری
۳-۱-بررسی مفهوم فضا در معماری.. ۸۷
۳-۱-۱-کیفیت فضا: ۸۷
۳-۱-۲-ویژگیهای فضا ۹۱
۳-۱-۳-معماری بر پایه فضا ۹۴
۳-۱-۴-مفهوم فضا از نظر اندیشمندان. ۹۴
۳-۱-۵-نظر اندیشمندان در مورد فضا ۹۹
۳-۲-رابطه درون و بیرون در معماری.. ۱۰۱
۳-۳-رنگ در معماری ایران. ۱۰۸
۳-۴-ایهام وتداعی.. ۱۱۰
۳-۵-گوناگونی معماری در ایران. ۱۱۱
۳-۶-حجم در معماری ایران. ۱۱۲
منابع: ۱۱۴
فصل ۴ : برنامه فیزیکی طرح
۴-۷-۱-.ارائه و نمایش آثار در داخل تالار به صورت آزاد. ۱۲۳
۲-۷-۴.نمایش و ارائۀ آثار در داخل ویترین : ۱۲۴
۳-۷-۴.نمایش آثار در فضاهای باز و فضای سبز موزه: ۱۲۵
-۱۰-۴تالارهای.. ۱۲۸
-۱۱-۴کتابخانه. ۱۳۰
-۱۲-۴اتاق جلسات و سخنرانی:   Meeting rooms and Auditoriums. 131
۴-۱۳-انبار و مخزن: ۱۳۳
۴-۱۴-کارگاه: ۱۳۴
۱۵-۴آزمایشگاه: ۱۳۴
۱۶-۴-بخش امور اداری: ۱۳۵
-۱۷-۴پارکینگ: ۱۳۶
۱۸-۴-تأسیسات: ۱۳۶
۴-۲۰-فروشگاه‌ موزه و کتاب‌فروشی: ۱۳۷
منابع و ماخذ: ۱۳۸
فصل پنجم : طراحی اقلیمی و بررسی پیشینه تاریخی
۵-۱-موقعیت جغرافیایی.. ۱۳۸
۵-۲- موقعیت طبیعی.. ۱۳۸
۵-۳-توپوگرافی و ناهمواری های شهر تهران. ۱۳۹
۵-۴-تاریخچه شهر تهران. ۱۳۹
۵-۵-ویژگی های اقلیمی.. ۱۶۴
۵-۵-۱- تأثیر طراحی اقلیمی در صرفه جویی انرژی.. ۱۶۴
۵-۵-۲- تجزیه و تحلیل عوامل اقلیمی.. ۱۶۵
۵-۶-اصول طراحی اقلیمی.. ۱۶۷
۵-۶-۲-تهویه طبیعی در رابطه بااقلیم. ۱۶۹
۵-۶-۳-فرم ساختمان در رابطه با اقلیم. ۱۷۰
۵-۶-۴-نتیجه گیری و تعیین تدابیر طراحی اقلیمی.. ۱۷۱
۵-۷-تاریخچه و سابقه پیدایش منطقه ۲۲ شهرداری تهران. ۱۷۳
۵-۸-مشخصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه ۲۲ شهرداری تهران. ۱۷۵
۵-۹-کیفیت هوا در منطقه ۲۲ شهرداری تهران. ۱۷۹
۵-۱۰-شبکه حمل و نقل منطقه ۲۲ شهرداری تهران. ۱۸۱
۵-۱۱-ضرایب تعدیل زیست محیطی و شهرسازی.. ۱۸۷
۵-۱۲-ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها  ( مصوبه مورخ ۱۰/۸/۷۸). ۱۹۰
فصل ششم : نمونه های موردی
منابع و ماخذ فصل ششم: ۲۰۸
فصل هفتم : کانسپت و طراحی
۷-۱-طراحی.. ۲۰
۷-۱-۱-کانسپت ها: ۲۰
۷-۱-۲- ایده و طرح نهایی.. ۲۱
۷-۱-۳- طراحی معماری.. ۲۱۲
۷-۲-ایده ها: ۲۱۴
۷-۳-سناریوهای کانسپچوال ( مفهومی ). ۲۱۶
۷-۴-نظریه کوین روش می گوید. ۲۱۸
۷-۵-نظریه :ادوارد لارابی بارنز می گوید. ۲۱۹
۷-۶-سلسله مراتب کانسپت.. ۲۲۰
۷-۷-انواع پنجگانه کانسپت: ۲۲۱
۷-۷-۱-کانسپت قیاسی (Avalogies) 221
۷-۷-۲-استعارات و تشبیهات (کانسپت های استعاری) (Metaphores and Similes). 224
۷-۷-۳- (کانسپت های جوهری) Essences. 224
۷-۷-۴-پاسخ مستقیم  و حل مساله (کانسپت های برنامه ای) Prigrammatic. 227
۷-۷-۵-ایده آل ها (کانسپت های  ایده آل گرا). ۲۲۸
۷-۸-کانسپت طرح. ۲۲۹
منابع: ۲۲۹

دانلود فایل

با سلام، محقق گرامی شما با جستجو کردن عبارت ” دانلود فایل رساله موزه انقلاب “ وارد این صفحه شده اید .

امیدوارم پکیج کامل و شامل فایل رساله موزه انقلاب که معتبرترین فایل و فایل اصلی این موضوع است به اعتلای ایرانیان سرافراز کمکی کند.

کلمات مرتبط با این فایل در جستجوها  ::

رساله موزه انقلاب,مطالعات موزه انقلاب

دسته بندی فایل ::

معماری

توضیحات بیشتر و دانلود ::

عنوان فایل ::

خرید و دانلود رساله موزه انقلاب ، دانلود فایل رساله موزه انقلاب

درباره ی admin

همچنین ببینید

دانلود رساله طراحی هایپرمارکت

رساله طراحی هایپرمارکت دانلود فایل کامل معماری رساله مجتمع آموزش فنی حرفه ایدر قالب فایل …

دانلود معماری موزه

معماری موزه دانلود فایل کامل معماری معماری موزهدر قالب فایل word و متشکل از 23 …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *