خانه / معماری / دانلود رساله هتل سه ستاره

دانلود رساله هتل سه ستاره

رساله هتل سه ستاره

رساله-هتل-سه-ستارهدانلود فایل کامل معماری رساله هتل سه ستاره
در قالب فایل word و متشکل از 185 صفحه قابل ویرایش

با توجه به اینکه هتل ها با رعایت و داشتن موارد مخصوص و تعیین شده در ردجه بندی بهترین هتل ها و معمولا هتل های ۵ ستاره قرار میگیرند و هر هتلی دارای شرایط واجد ۵ ستاره بودن را ندارد از این رو بیشتر هتل های موجود در مناطق مختلف اکثرا در دسته بندی هتل های ۳ ستاره قرار میگیرند و بیشتر مراحعات به هتل ها نیز به هتل هیا ۳ ستاره می باشد زیرا امکانات مطلوب تری در این مکان نسبت به مسافر خانه ها و سایر فضا های اقامتی در درجه پایین تر وجود دارد که با وجود این تفاسیر باید گفت که هتل های ۳ ستاره از بهترین مکان های اقامتی هستند , توضیحات تکمیلی در این رابطه در مطالعات طراحی هتل ۳ ستاره وجود دارد که در ادامه میتوانید به مشاهده سر فصل های مربوطه بپردازید .

رساله کامل هتل 3 ستاره
رساله هتل ۳ ستاره
سر فصل های رساله
۱ـ بــیان موضــوع پـــروژه
۱-۱- عنوان پروژه
۲-۱- ضرورتهای پروژه(بیان مساله)
١-٣- اهداف پروژه
١-۴- منابع و مآخذ
۲ـ مطــالعات پــایه
۲-١- شناخت موضوع
۲-۱-۱- جهانگردی
۲-۱-۱-۱- برخی تعاریف اولیه
۲-۱-۱-۲- جهانگردرا بهتر بشناسیم
۲-۱-۱-۳-حرکت های جهانگردی
۲-۱-۱-۴-نگاه کشور میزبان یا منطقه به جهانگرد
۲-۱-۱-۵-نگاه جامعه میزبان به جهانگرد
۲-۱-۱-۶- نگاه تجار به جهانگرد
۲-۱-۱-۷-ارزش هاواثرات جهانگردی
۲-۱-۱-۸-جهانگردی به عنوان یک صنعت
۲-۱-۱-۹- اهداف جهانگردی
۲-۱-۱-۱۰- اجزاء ترکیب کننده جهانگردی
۲-۱-۱-۱۱- برنامه ریزی جهانگردی
۲-۱-۱-۱۲- مشکلات اجتماعی توسعه جهانگردی در ایران
۲-۱-۱-۱۳- مشکلات اقتصادی جهانگردی در ایران
۲-۱-۱-۱۴- بررسی مسائل و مشکلات خدماتی و اجرایی جهانگردی در ایران
۲-۱-۲-  اسکان واقامت
۲-۱-۲-۱- معانی و ریشه واژه هتل
۲-۱-۲-۱- ۱-هتل داری
۲-۱-۲-۲- تاریخچه هتل
۲-۱-۲-۲-۱- سیر تحول هتل در اروپا
۲-۱-۲-۲-۲- تاریخچه پذیرایی وهتل داری در ایران
۲-۱-۲-۲-۳- تاریخچه هتل در ایران معاصر
۲-۱-۲-۳- انواع مکان های اقامت
۲-۱-۲-۴- تئوری های پایه در طراحی هتل
۲ -۱-۲-۵- اقتصاد هتل
۲-۱-۲-۶- درجه بندی و نرخ گذاری در هتل ها
۲ -۱-۲-۷- دسته بندی هتل از نظر کیفیت و طرح
۲-۱-۲-۸- هتل آپارتمان
۲-۱-۲-۹- دسته بندی هتل آپارتمان از نظر کیفیت و طرح
۲-۱-۲-۱۰- ضوابط معماری، ساختمانی و درجه بندی هتل آپارتمانهای کشور
۲-۱-۲-۱۱- اجزا و عناصر هتل به طور عام
۲-۱-۲-۱۱-۱- طبقات اتاق‌های خواب
۲-۱-۲-۱۱-۱-۱- ضوابط عام در طراحی و طبقه‌بندی اتاق‌های خواب
۲-۱-۲-۱۱-۱-۲- اشکال مختلف سازماندهی پلان اتاق‌های خواب
۲-۱-۲-۱۱-۱-۳- شکل وفرم معماری اتاق‌های خواب
۲-۱-۲-۱۱-۱-۴- مبلمان
۲-۱-۲-۱۱-۱-۵- ابعاد و اندازه‌ها
۲-۱-۲-۱۱-۱-۶- پلان‌های مختلف اتاق خواب
۲-۱-۲-۱۱-۱-۷- سوئیت‌‌ها
۲-۱-۲-۱۱-۲- فضاهای عمومی
۲-۱-۲-۱۱-۲-۱- چیدمان فضاهای عمومی
۲-۱-۲-۱۱-۲-۲- درب‌های ورودی و دسترسی از خارج به هتل
۲-۱-۲-۱۱-۲-۳- لابی
۲-۱-۲-۱۱-۲-۴- فضاهای عرضه غذا و نوشیدنی
۲-۱-۲-۱۱-۳- فضاهای ورزشی
۲-۱-۲-۱۱-۳-۱- استخر شنا
۲-۱-۲-۱۱-۳-۲- کلوپ بدنسازی ـ ورزشی
۲-۱-۲-۱۱-۴- پارکینگ
۲-۱-۲-۱۱-۵- دفاتر اداری
۲-۱-۲-۱۱-۵-۱- پیشخوان و دفتر لابی
۲-۱-۲-۱۱-۵-۲- دفتر حسابداری
۲-۱-۲-۱۱-۵-۳- دفتر مدیر اجرائی
۲-۱-۲-۱۱-۵-۴- دفاتر فروش و تدارکات
۲-۱-۲-۱۱-۶- فضاهای خدماتی پشتیبانی (دور از دید)
۲-۱-۲-۱۱-۶-۱- فضاهای آماده سازی غذا و انبار آذوقه
۲-۱-۲-۱۱-۶-۲- نواحی و فضاهای مربوط به کارکنان
۲-۱-۲-۱۱-۶-۳- رختشویخانه و خانه‌داری
۲-۱-۲-۱۱-۶-۴- بخش مهندسی و تاسیسات مکانیکی
۲-۲- مطالعات زمینه
۲-۲-۱- خراسان
۲-۲-۱-۱- موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان خراسان
۲-۲-۱- ۲- جغرافیای طبیعی واقلیم استان
۲-۲-۱-۳-  جغرافیای تاریخی استان خراسان
۲-۲-۱-۴-  وضعیت اجتماعی واقتصادی استان خراسان
۲-۲-۲- بررسی وضعیت وامکانات گردشگری خراسان
۲-۲-۲-۱- هتل های استان
۲-۲-۲-۲-هتل آپارتمانهای استان
۲-۲-۲-۳- مهمان پذیرهای استان
۲-۲-۳- مشهد
۲-۲-۳-۱- نحوه شکل گیری شهر مشهد
۲-۲-۳-۱-۱- چگونگی پیدایش شهر مشهد
۲-۲-۳-۱-۲- سلسله مراتب تاریخی رشد شهر مشهد
۲-۲-۳-۲- خصوصیات شاخص شهر مشهد
۲-۲-۳-۲-۱- اهمیت مشهد به لحاظ ملی و مذهبی
۲-۲-۳-۲-۲- اهمیت بین المللی مشهد
۲-۲-۳-۳- مطالعات و بررسی جمعیتی و اقتصادی
۲-۲-۳-۳-۱- تعداد جمعیت ومیزان رشد آن
۲-۲-۳-۳-۲- توسعه  کالبدی  شهر و آثار جمعیتی آن
۲-۲-۳-۳-۳- مطالعات اقتصادی جمعیت ساکن
۲-۲-۳-۴- مطالعات و بررسی جمعیتی زائران
۲-۲-۳-۴-۱- تعداد زائرین و مسافران
۲-۲-۳-۴-۲- ترکیب شغلی زائران و مسافران
۲-۲-۳-۴-۳- وسیله مسافرت زائران و مسافران
۲-۲-۳-۴-۴- هدف از مسافرت زائران و مسافران
۲-۲-۳-۴-۵- شرایط،امکانات مورد نیاز و توانایی های مسافر در شهر مشهد
۲-۲-۳- ۴-۵-۱- خصوصیات مسافر
۲-۲-۳-۴-۵-۱- علت سفر
۲-۲-۳-۴-۵-۳- بودجه سفر
۲-۲-۳-۴-۵-۴- طریقه آشنایی با هتل
۲-۲-۳-۴-۵-۵- موقعیت و محل قرارگیری هتل
۲-۲-۳-۴-۵-۶- امکانات مورد نیاز در اتاق
۲-۲-۳-۴-۵-۷- امکانات و فضا های عمومی مورد توجه و استفاده مسافر
۲-۲-۳-۴-۵-۸- امکانات و خدمات جنبی مورد استفاده مسافر
۲-۲-۳-۴-۵-۹- تمایل مسافر و نحوه پاسخگویی به نیاز های خوراکی و غذایی خود
۲-۲-۳-۴-۵-۱۰- متوسط اقامت مسافر
۲-۲-۳- ۵- مطالعه و بررسی فضاهای اقامتی شهر مشهد
۲-۲-۳-۵-۱- واحدهای اقامتی مجاز (دارای پروانه)
۲-۲-۳-۵-۲- واحدهای اقامتی غیر مجاز  (فاقد پروانه)
۲-۲-۳-۶- بررسی شرایط اقلیمی شهر مشهد
۲-۲-۳-۶-۱- تابش خورشید و تاثیرات آن بر درجه حرارت
۲-۲-۳-۶-۲- دما، رطوبت و هوا
۳- مطالعات تطبیقی
۳-۱- بررسی دو نمونه هتل در ایران
۳-۱-۱- هتل هما ۱
۳-۱-۲- هتل بین المللی خرم آباد
۳-۲- بررسی دو نمونه هتل در جهان
۳-۲-۱- هتل متروپولیتن لندن
۳-۲-۲- هتل مارتینسپارک
۴- اهمیت تاسیسات در ساختمان های بلند
۴-۱- سیستم های حرارتی و برودتی
۴-۲- گرمایش متمرکز
۵- سازه
۵-۱- بارگذاری
۵-۲- محدودیت سختی و جابجایی
۵-۳- سازه های متداول برای ساختمان های بلند
۶- مطالعات تکمیلی
۷- تجزیه و تحلیل در طراحی و ارائه اصول و روند طراحی و آلبوم مدارک
۷-۱- معرفی سایت پروژه
۷-۲- آنالیز سایت

مطالعات هتل سه ستاره ارائه شده در این مقاله نمونه مطالعات کامل و جامعی در این رابطه می باشد , این محصول که بصورت word در ۱۸۵ صفحه تنظیم شده است

دانلود فایل

با سلام، محقق گرامی شما با جستجو کردن عبارت ” دانلود فایل رساله هتل سه ستاره “ وارد این صفحه شده اید .

امیدوارم پکیج کامل و شامل فایل رساله هتل سه ستاره که معتبرترین فایل و فایل اصلی این موضوع است به اعتلای ایرانیان سرافراز کمکی کند.

کلمات مرتبط با این فایل در جستجوها  ::

رساله هتل سه ستاره,مطالعات معماری طراحی هتل سه ستاره

دسته بندی فایل ::

معماری

توضیحات بیشتر و دانلود ::

عنوان فایل ::

خرید و دانلود رساله هتل سه ستاره ، دانلود فایل رساله هتل سه ستاره

درباره ی admin

همچنین ببینید

دانلود رساله طراحی هایپرمارکت

رساله طراحی هایپرمارکت دانلود فایل کامل معماری رساله مجتمع آموزش فنی حرفه ایدر قالب فایل …

دانلود معماری موزه

معماری موزه دانلود فایل کامل معماری معماری موزهدر قالب فایل word و متشکل از 23 …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *