خانه / معماری / دانلود مطالعات طراحی فضای سبز و بخش های جانبی باغ و پردیس

دانلود مطالعات طراحی فضای سبز و بخش های جانبی باغ و پردیس

مطالعات طراحی فضای سبز و بخش های جانبی باغ و پردیس

مطالعات-طراحی-فضای-سبز-و-بخش-های-جانبی-باغ-و-پردیسدانلود فایل کامل معماری مطالعات طراحی فضای سبز و بخش های جانبی باغ و پردیس
در قالب فایل word و متشکل از 190 صفحه قابل ویرایش

بخشی از محتوا ::
فضا های سبز به عنوان محیطی مناسب برای رشد طبیعی روح و جسم انسان باید در چارچوب برنامه‌ ریزی فضا های تفریحی تنطیم گردند . خصوصا امروزه که تکنولوژی و زندگی ماشینی , عامل کمرنگ شدن حضور فضا های سبز در زندگی مردم است و موجب شده همانطور که ارتباط مردم با گیاهان کمتر مییشود , عطش و علاقه آنان فزونی یابد . چرا که ایرانیان ازدیر باز با باغ و پردیس ارتباطی تنگاتنگ داشته اند . هنر ایجاد فضای سبز در ایران از دوران هخامنشیان آغاز شد و در تخت جمشید و شوش به اعلاترین درجه خود رسید ؛ که میتوان به نمونه های درخشانی چون باغ ارم شیراز و باغ فین کاشان اشاره کرد

فهرست
مقدمه
بیان مسئله
فصل اول : شناخت
بخش اول : باغ    ۲
۱-۱ تعریف باغ و پردیس    ۲
۱-۲ تاریخچه با هنر باغسازی در جهان    ۴
۱-۲-۱ توسعه باغسازی کهن    ۵
۱- بابل    ۵
۲- یونان    ۶
۳- امپراطوری رم    ۶
۱-۲-۲ توسعه باغسازی در قرون وسطی    ۷
۱- باغهای اروپا    ۷
۲- باغهای اسلامی‌در اسپانیا    ۸
۱-۲-۳ توسعه باغسازی در زمان رنسانس یا عصر طلایی تا امروز    ۹
۱- ایتالیا    ۹
۲- فرانسه    ۱۰
۳- انگلستان    ۱۱
۱-۳ باغهای رسمی و هندسی    ۱۱
۲-۳ باغهای طبیعی و سبک آزاد    ۱۲
۴- خاور دور    ۱۳
۱-۳ سابقه تاریخی پردیس درایران زمین    ۱۴
۱-۳-۱ باغهای تیموری    ۱۷
۱-۳-۲ باغهای صفوی    ۱۸
۱-۳-۳ باغهای قاجاری    ۲۰
عنوان                                         صفحه
۱-۳-۴ باغهای پهلوی    ۲۲
۱-۴ عناصر باغ ایرانی    ۲۴
۱-۵ انواع پارکها    ۲۷
۱-۵-۱ طبقه بندی پارکها    ۲۷
۱-۶ تعریف گیاه شناسی به عنوان یک دانش    ۲۸
۱-۷ تاریخچه گیاه شناسی    ۲۹
۱-۸ تعریف باغ گیاه شناسی    ۳۲
۱-۹ تاریخچه ایجاد باغ های گیاه شناسی    ۳۲
۱-۱۰ وظایف باغهای گیاه شناسی    ۳۴
۱-۱۱ لزوم احداث باغ های گیاه شناسی    ۳۵
۱-۱۲ اهداف احداث باغ های گیاه شناسی    ۳۶
۱-۱۳ طرح توسعه باغهای گیاه شناسی در کشور    ۳۸
یافته ها    ۳۹
بخش دوم : اوقات فراغت و باغ های گیاه شناسی    ۴۲
۲-۱ تعریف واژه ای اوقات فراغت    ۴۳
۲-۲ فراغت از دیدگاه صاحبنظران علوم مختلف    ۴۴
۲-۳ نقش و کارکردهای اوقات فراغت    ۴۶
۲-۴ مواردی از آثار و نتایج اوقات فراغت    ۴۷
۲-۴-۱ اوقات فراغت و بهداشت روانی     ۴۷
۲-۴-۲ اوقات فراغت و تأمین سلامت جسمی    ۴۸
۲-۴-۳ اوقات فراغت و خلاقیت    ۴۹
۲-۴-۴ اوقات فراغت و تعالی شخصیت    ۴۹
۲-۴-۵ اوقات فراغت و آسیب پذیریهای اجتماعی    ۴۹
۲-۴-۶ اوقات فراغت و رشد توسعه فرهنگی    ۵۰
۲-۵ اوقات فراغت در ایران    ۵۱
۲-۶ اوقات فراغت و باغ گیاه شناسی    ۵۵
یافته ها    ۵۸
بخش سوم : باغ های گیاه شناسی و آموزش    ۶۰
۳-۱ تعریف ها و مفهوم فرهنگ    ۶۰
۳-۱-۱ تعریف واژه    ۶۰
۳-۱-۲ تعریف فرهنگ از دیدگاههای مختلف    ۶۰
۳-۱-۳ تعریف فرهنگ از نظر مردم شناسان    ۶۱
۳-۲ ویژگیهای مهم فرهنگ    ۶۳
۳-۲-۱ مشترک بودن    ۶۳
۳-۲-۲ اکتسابی بودن    ۶۳
۳-۲-۳ قابلیت انتقال    ۶۳
۳-۳ کارکردهای مهم فرهنگ    ۶۳
۳-۴ نقش فرهنگ در جامعه    ۶۴
۳-۵ فرهنگ سازی و آموزش    ۶۵
۳-۶ نقش آموزش درارتقاء دانش عمومی جامعه    ۶۶
۳-۷ راه حل های پیشنهادی آموزش درمسیر فضای سبز    ۶۹
۳-۸ کودک و فرهنگ    ۷۱
۳-۹ کودک و آموزش    ۷۲
۳-۱۰ کودک و ضرورت تماس با طبیعت    ۷۴
یافته ها    ۷۵
بخش چهارم : باغ گیاه شناسی و تحقیقات     ۷۷
۴-۱ ارزشهای تحقیقاتی و آموزشی باغ های گیاه شناسی    ۷۸
۴-۲ اهمیت هرباریوم یا گنجینه گیاهان    ۷۹
۴-۳ اهمیت باغ های گیاه شناسی در امر آموزش    ۷۹
۴-۴ اهمیت باغ های گیاه شناسی از نظر تحقیق و بررسی    ۷۹
۴-۵ فرضیه های عمده تحقیقاتی    ۸۰

فصل دوم : مطالعات تکمیلی

بخش اول :‌گلخانه    ۸۱
۱-۱ تعریف گلخانه    ۸۲
۱-۲ نیازهای اقلیمی و مطلوبیت اقلیمی    ۸۳
۱-۳ انواع سازه های گلخانه ای    ۸۶
۱-۴ تهویه ، خنک سازی ، گرمادهی و کنترل رطوبت    ۸۷
۱-۵ سکوها و بسترهای کشت    ۹۴
بخش دوم : احداث باغهای گیاه شناسی در اقلیم های متفاوت کشور    ۹۵
۲-۱ احداث باغ گیاه شناسی در هفت نقطه در مراکز اصلی و اقلیمی    ۹۶
مشخصات زمین مورد نیاز برای باغهای گیاه شناسی    ۹۷
پرسنل مورد نیاز    ۹۸

فصل سوم : مطالعات تطبیقی
نمونه های خارجی    ۱۰۰
باغ سلطنتی گیاه شناسی کیو در انگلستان    ۱۰۰
باغ گیاه شناسی ادن    ۱۰۹
باغ گیاه شناسی ادینبورگ    ۱۱۲
موزه میوه – یاماناشی ژاپن    ۱۱۴
نمونه های داخلی    ۱۱۵
باغ گیاه شناسی ملی ایران – تهران    ۱۱۵
باغ گیاه شناسی دانشگاه تهران – کرج    ۱۲۰
باغ گیاه شناسی ارم – شیراز    ۱۲۸
یافته ها     ۱۳۵

فصل چهارم : مطالعات زمینه
۴-۱ موقعیت شهر مشهد     ۱۴۰
ارتفاعات و دره ها    ۱۴۰
۴-۲ اقلیم شهر مشهد    ۱۴۱
عنوان                                         صفحه
۴-۳ پوشش گیاهی    ۱۴۲
۴-۴ جاذبه های طبیعی درون شهری مشهد    ۱۴۶
۴-۵ باغها و پارکهای مهم شهر مشهد    ۱۴۷
۴-۶ نواحی ییلاقی مشهد    ۱۵۰
۴-۷ فضاهای باز و عمومی‌شهر مشهد    ۱۵۳
۴-۸ مراکز فرهنگی – تفریحی شهر مشهد    ۱۵۴
معرفی سایت    ۱۵۷
دلایل انتخاب سایت    ۱۵۷

فصل پنجم : برنامه فیزیکی
دسته بندی فعالیت های پیشنهادی    ۱۵۹
تدوین برنامه فیزیکی     ۱۶۰
تدقیق برنامه فیزیکی     ۱۷۵
مبانی نظری عام پروژه    ۱۸۲

فصل ششم : تحلیل سایت (آنالیز سایت)
نتیجه گیری     ۱۸۴

فصل هفتم : معرفی پروژه
رطوبت
آبیاری    ۱۸۷

دانلود فایل

با سلام، محقق گرامی شما با جستجو کردن عبارت ” دانلود فایل مطالعات طراحی فضای سبز و بخش های جانبی باغ و پردیس “ وارد این صفحه شده اید .

امیدوارم پکیج کامل و شامل فایل مطالعات طراحی فضای سبز و بخش های جانبی باغ و پردیس که معتبرترین فایل و فایل اصلی این موضوع است به اعتلای ایرانیان سرافراز کمکی کند.

کلمات مرتبط با این فایل در جستجوها  ::

مطالعات طراحی فضای سبز و بخش های جانبی باغ و پردیس,رساله طراحی فضای سبز و بخش های جانبی باغ و پردیس

دسته بندی فایل ::

معماری

توضیحات بیشتر و دانلود ::

عنوان فایل ::

خرید و دانلود مطالعات طراحی فضای سبز و بخش های جانبی باغ و پردیس ، دانلود فایل مطالعات طراحی فضای سبز و بخش های جانبی باغ و پردیس

درباره ی admin

همچنین ببینید

دانلود رساله طراحی هایپرمارکت

رساله طراحی هایپرمارکت دانلود فایل کامل معماری رساله مجتمع آموزش فنی حرفه ایدر قالب فایل …

دانلود معماری موزه

معماری موزه دانلود فایل کامل معماری معماری موزهدر قالب فایل word و متشکل از 23 …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.