خانه / عمومی رشته ها

عمومی رشته ها

دانلود جرم جاسوسي

جرم جاسوسي تحقيق جرم جاسوسي متشکل از 12 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينتبخشی از محتوا ::جرم جاسوسي  مصاديق بارز و قديمي جرايم عليه امنيت جرم جاسوسي است ،كه معمولاً يم جرم سازمان (1) يافته و در عين حال فراملي (2) مي باشد چرا كه در آن …

ادامه نوشته »

دانلود تحول پايه هاي اصلي حقوق مدني فرانسه در برخورد با واقعيات

تحول پايه هاي اصلي حقوق مدني فرانسه در برخورد با واقعيات تحقيق تحول پايه هاي اصلي حقوق مدني فرانسه در برخورد با واقعيات متشکل از 21صفحه ، در قالب word   قابل ويرايش و اماده پرينتبخشی از محتوا :: قانون مدني فرانسه اساسي رومي ، سهمي از ارثية عرفهاي وحشي و پيامي …

ادامه نوشته »

دانلود طب قانوني – مسائل پزشكي قانوني مربوط به غرق در آب

طب قانوني – مسائل پزشكي قانوني مربوط به غرق در آب تحقيق طب قانوني – مسائل پزشكي قانوني مربوط به غرق در آب6 صفحه دارد در فرمت word و قابل ويرايش و اماده پرينت مي باشد مي باشد رئيس اسبق طب قانوني وزارت دادگستري  د – مسائل پزشكي قانوني مربوط …

ادامه نوشته »

دانلود ملل متحد و آرمان بشريت

ملل متحد و آرمان بشريت تحقيق ملل متحد و آرمان بشريت 18صفحه دارد در فرمت word و قابل ويرايش و اماده پرينت مي باشد . سيستم حقوقي ملل متحد، با مجموعه‌اي از قواعد که شرايط وجودي، ترکيب و کار آن سيستم را تعيين مي‌کند، به نظم درآمده است. از اين‌ رو، …

ادامه نوشته »

دانلود آيين نامه حرفه اي وكلاي دادگستري كشورهاي عضو اتحاديه اروپا

آيين نامه حرفه اي وكلاي دادگستري كشورهاي عضو اتحاديه اروپا تحقيق آيين نامه حرفه اي وكلاي دادگستري كشورهاي عضو اتحاديه اروپا متشکل از 15صفحه ، در قالب word   قابل ويرايش و اماده پرينتبخشی از محتوا :: كثرت تعهدات و تكاليفي كه بر عهده وكيل قرار گرفته است، مستلزم وجوداستقلال كاملي است …

ادامه نوشته »

دانلود بررسي تطبيقي اختلاس و تصرف غير قانوني در حقوق كيفري ايران

بررسي تطبيقي اختلاس و تصرف غير قانوني در حقوق كيفري ايران تحقيق بررسي تطبيقي اختلاس و تصرف غير قانوني در حقوق كيفري ايران متشکل از 32 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينتبخشی از محتوا ::جرم اختلاس و تصرف غير قانوني از جمله جرايم عليه آسايش عمومي هستند …

ادامه نوشته »

دانلود سلب مالكيت بسبب منافع عمومي در حقوق فرانسه

سلب مالكيت بسبب منافع عمومي در حقوق فرانسه تحقيق سلب مالكيت بسبب منافع عمومي در حقوق فرانسه متشکل از 39صفحه ، در قالب word   قابل ويرايش و اماده پرينتبخشی از محتوا :: مفهوم سلب مالكيت بسبب منافع عمومي اين است كه ادارات دولتي و با شهرداري ها و همچنين موسسات ملي …

ادامه نوشته »

دانلود بررسي وضعيت اجارة بدون مدت در حقوق مدني ايران

بررسي وضعيت اجارة بدون مدت در حقوق مدني ايران تحقيق بررسي وضعيت اجارة بدون مدت در حقوق مدني ايران متشکل از 35صفحه ، در قالب word   قابل ويرايش و اماده پرينتبخشی از محتوا ::  مي‎دانيم در عقود معين علاوه بر شرايط عمومي صحت معاملات رعايت قواعد اختصاصي راجع به هر عقد …

ادامه نوشته »

دانلود اثر انتقالي پژوهش در احكام كيفري

اثر انتقالي پژوهش در احكام كيفري تحقيق اثر انتقالي پژوهش در احكام كيفري متشکل از 14صفحه ، در قالب word   قابل ويرايش و اماده پرينتبخشی از محتوا ::  پژوهش نسبت به احكام كيفري كار راهها شكايت نسبت به حكم صادره از دادگاه بدوي است كه بر اثر آن ، امر كيفرمجدداً …

ادامه نوشته »

دانلود بحثي پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي

بحثي پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي تحقيق بحثي پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي متشکل از 18 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينتبخشی از محتوا :: ماده 296 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 يكي از موادي است كه در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در …

ادامه نوشته »

دانلود مطالعة تطبيقي‎ حقوق معنوي مؤلف

مطالعة تطبيقي‎ حقوق معنوي مؤلف تحقيق مطالعة تطبيقي‎ حقوق معنوي مؤلف متشکل از 30صفحه ، در قالب word   قابل ويرايش و اماده پرينتبخشی از محتوا :: حق معنوي مؤلف از جملة حقوق مؤلف است كه نوعي مالكيت فكري تلقي مي‎شود. در دهه‎هاي اخير هم در بعد ملّي و هم در بعد …

ادامه نوشته »

دانلود قانون جزايي و انتظارات عمومي

قانون جزايي و انتظارات عمومي تحقيق قانون جزايي و انتظارات عمومي متشکل از 4 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينتبخشی از محتوا :: صدر موضوعات مورد مطالعه علوم اجتماعي، انسان جاي دارد؛ زيرا اجتماع محيطي است كه انسان را درون خود گرفته و آنچه در علوم اجتماعي مورد …

ادامه نوشته »

دانلود تخريب اموال تاريخي و فرهنگي در حقوق جزاي ايران

تخريب اموال تاريخي و فرهنگي در حقوق جزاي ايران تحقيق تخريب اموال تاريخي و فرهنگي در حقوق جزاي ايران متشکل از 10 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينتبخشی از محتوا ::يران به عنوان يك كشور باستاني برخوردار از تاريخي كهن ، آثار و ابنيه تاريخي فراواني دارد …

ادامه نوشته »

دانلود ديات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

ديات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى تحقيق ديات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى متشکل از 13 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينتبخشی از محتوا :: مقاله حاضر تلاش شده است كه سير تحول ديدگاه‏ها در زمينه خسارت‏هاى زائد بر ديه كه يكى از مهمترين مسائل مطرح …

ادامه نوشته »

دانلود وكالت دادگستري در فرانسه

وكالت دادگستري در فرانسه تحقيق وكالت دادگستري در فرانسه متشکل از 16صفحه ، در قالب word   قابل ويرايش و اماده پرينتبخشی از محتوا ::  كلاي دادگستري هر حوزه قضايي فرانسه درون نهادي صنفي گردهم آمده تا مقررات حاكم بر حرفه خود را، در چارچوب قوانين و آييننامههاي دولتي قابل اجرا تنظيم …

ادامه نوشته »

دانلود شكنجه و مجازات

شكنجه و مجازات تحقيق  شكنجه و مجازات متشکل از 33 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينتبخشی از محتوا :: پس از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948، اهميت آرمانهاي مشتركي كه در اين اعلاميه تبلور يافته بود، اعضاي جامعة بين المللي را بر آن داشت تا …

ادامه نوشته »

دانلود آيا ارتداد كيفر

آيا ارتداد كيفر تحقيق آيا ارتداد كيفر متشکل از 73 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينتبخشی از محتوا :: يكى از تحقيقاتى كه در مركز تحقيقات علمى دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى اخيراً پايان يافته است موضوع «آزادى عقيده» مى‏باشد. در دو فصل نخست اين تحقيق، مبانى معرفتى …

ادامه نوشته »

دانلود چک امانی

چک امانی تحقيق چک امانیمتشکل از 4صفحه ، در قالب word   قابل ويرايش و اماده پرينتبخشی از محتوا ::چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین …

ادامه نوشته »

دانلود جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن

جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن تحقيق جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن متشکل از 45 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينتبخشی از محتوا ::يك رفتار همواره …

ادامه نوشته »

دانلود تحليلي بر شوراي قانون اساسي فرانسه

تحليلي بر شوراي قانون اساسي فرانسه تحقيق تحليلي بر شوراي قانون اساسي فرانسه متشکل از 18صفحه ، در قالب word   قابل ويرايش و اماده پرينتبخشی از محتوا :: مطالعه تاريخ زندگي انسانها نشان مي دهد كه افراد بشر به طور انفرادي نزيسته اند واز زمان خلقت وتكامل انسان به علت نياز …

ادامه نوشته »