خانه / پرسش نامه

پرسش نامه

دانلود مجموعه کامل پرسشنامه های مدیریت

مجموعه کامل پرسشنامه های مدیریت دانلود مجموعه کامل پرسشنامه های مدیریت،در قالب pdf  شامل 66 پرسشنامه در زمینه پژوهش های علوم انسانی مخصوصاً مدیریت: پرسشنامه اتوماسيون اداريپرسشنامه ارزيابي شايستگيپرسشنامه امکان اجرای مدیریت عملکرد در سازمان شما با استفاده از مدل بالدریجپرسشنامه آزمون خلاقیت شغلیپرسشنامه بررسی اعتبار چارچوب شایستگی های مدیران …

ادامه نوشته »

دانلود پرسشنامه اثربخشی آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی

پرسشنامه اثربخشی آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی دانلود پرسشنامه اثربخشی آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی،در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش، شامل: عباراتاطلاعات پرسشنامه اثربخشی آموزش دهندهمنبع نویسی پرسشنامه توضیحات:پرسشنامه اثربخشی آموزش دهنده را هسین و همکاران (200۹) ابداع نموده اند و دارای ۲۲ گویه در طیف 5 درجه ای …

ادامه نوشته »

دانلود پرسشنامه سنجش نگرش به آسیب های اجتماعی

پرسشنامه سنجش نگرش به آسیب های اجتماعی دانلود پرسشنامه سنجش نگرش به آسیب های اجتماعی،در قالب word و در 5 صفحه، قابل ویرایش، شامل: گویه هامعرفی پرسشنامهتعریف مفهومینمره گذاری پرسشنامهتحلیل (تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامهپایاییمنبع  توضیحات:پرسشنامه سنجش نگرش به آسیب های اجتماعی با هدف بررسی و ارزیابی نگرش دانش …

ادامه نوشته »

دانلود پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران (CLDQ)

پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران (CLDQ) دانلود پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران (CLDQ)،در قالب word و در 5 صفحه، قابل ویرایش، شامل: عباراتخرده مقیاس ها و سوالات ویژگی های روان سنجیاعتبار CLDQجدول ضرایب آلفای کرونباخ برای CLDQ و خرده مقیاس های آنروایی CLDQمنبع توضیحات:پرسشنامه مشکلات یادگیری …

ادامه نوشته »

دانلود پرسشنامه خودتوصيف گري بدني

پرسشنامه خودتوصيف گري بدني دانلود پرسشنامه خودتوصيف گري بدني،در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش، شامل: توضیحاترواییپایاییعبارات بخشی از متن پرسشنامه:پرسشنامه خودتوصيف‌گري بدني توسط مارش (1996)، براي اندازه‌گيري خودپنداره بدني ايجاد شد كه به وسيله 9 زير مقياس اختصاصي و 2 زيرمقياس كلي، خودپنداره بدني را اندازه‌گيري مي‌كند. …

ادامه نوشته »

دانلود پرسشنامه سنجش نگرش هاي مذهبي

پرسشنامه سنجش نگرش هاي مذهبي دانلود پرسشنامه سنجش نگرش هاي مذهبي،در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش، شامل: توضیحاتضریب پایایی پرسشنامهعبارات پرسشنامه با سلام، محقق گرامی شما با جستجو کردن عبارت ” دانلود فایل پرسشنامه سنجش نگرش هاي مذهبي “ وارد این صفحه شده اید . امیدوارم پکیج …

ادامه نوشته »

دانلود پرسشنامه نوآوری سازمانی اتلای و اکیف

پرسشنامه نوآوری سازمانی اتلای و اکیف دانلود پرسشنامه نوآوری سازمانی اتلای و اکیف،در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش، شامل: توضیحاتمحورهای سوالات پرسشنامهضریب روایی پرسشنامهضریب پایایی پرسشنامهعبارات پرسشنامه با سلام، محقق گرامی شما با جستجو کردن عبارت ” دانلود فایل پرسشنامه نوآوری سازمانی اتلای و اکیف “ وارد …

ادامه نوشته »

دانلود پرسشنامه رضامندی تحصیلی

پرسشنامه رضامندی تحصیلی دانلود پرسشنامه رضامندی تحصیلی،در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش، شامل: توضیحاتضریب پایایی پرسشنامهعبارات پرسشنامه با سلام، محقق گرامی شما با جستجو کردن عبارت ” دانلود فایل پرسشنامه رضامندی تحصیلی “ وارد این صفحه شده اید . امیدوارم پکیج کامل و شامل فایل پرسشنامه رضامندی …

ادامه نوشته »

دانلود پرسشنامه مهار هیجانی راجر و نشوور

پرسشنامه مهار هیجانی راجر و نشوور دانلود پرسشنامه مهار هیجانی راجر و نشوور،در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش، شامل: توضیحاتضریب پایایی پرسشنامهعبارات پرسشنامه با سلام، محقق گرامی شما با جستجو کردن عبارت ” دانلود فایل پرسشنامه مهار هیجانی راجر و نشوور “ وارد این صفحه شده اید …

ادامه نوشته »

دانلود پرسشنامه بررسي استقرار منطقه ويژه اقتصادي انرژی پارس بر کيفيت زندگي

پرسشنامه بررسي استقرار منطقه ويژه اقتصادي انرژی پارس بر کيفيت زندگي دانلود پرسشنامه بررسي استقرار منطقه ويژه اقتصادي انرژی پارس بر کيفيت زندگي،در قالب word و در 6 صفحه، قابل ویرایش، شامل: نحوه تهیه پرسشنامهتعیین روایی و پایایی پرسشنامهقابلیت اطمینان (پایایی)اعتبار (روایی)عبارات با سلام، محقق گرامی شما با جستجو کردن …

ادامه نوشته »

دانلود پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان (MASC)

پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان (MASC) دانلود پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان (MASC)،در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش، شامل: توضیحاتضریب پایایی پرسشنامهعبارات با سلام، محقق گرامی شما با جستجو کردن عبارت ” دانلود فایل پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان (MASC) “ وارد این صفحه …

ادامه نوشته »

دانلود پرسشنامه مقیاس بازداری فعال سازی رفتار

پرسشنامه مقیاس بازداری فعال سازی رفتار دانلود پرسشنامه مقیاس بازداری فعال سازی رفتار،در قالب word و در 5 صفحه، قابل ویرایش، شامل: معرفی مقیاس بازداری- فعال سازی رفتار و روایی و پایایی آنشیوه نمره گذاری و تفسیر مقیاس بازداری- فعال سازی رفتارعبارات با سلام، محقق گرامی شما با جستجو کردن …

ادامه نوشته »

دانلود پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی

پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی دانلود پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی،در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش، شامل: توضیحاترواییپایایینتایج تحلیل عاملی مقیاس خودکارآمدی اجتماعیعبارات با سلام، محقق گرامی شما با جستجو کردن عبارت ” دانلود فایل پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی “ وارد این صفحه شده اید . امیدوارم پکیج کامل و شامل فایل …

ادامه نوشته »

دانلود پرسشنامه خودپنداره

پرسشنامه خودپنداره دانلود پرسشنامه خودپنداره،در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش، شامل: توضیحاتمحورهای سوالات پرسشنامهضریب روایی و پایایی پرسشنامهعبارات پرسشنامه با سلام، محقق گرامی شما با جستجو کردن عبارت ” دانلود فایل پرسشنامه خودپنداره “ وارد این صفحه شده اید . امیدوارم پکیج کامل و شامل فایل پرسشنامه …

ادامه نوشته »

دانلود پرسشنامه احساس پیوستگی

پرسشنامه احساس پیوستگی دانلود پرسشنامه احساس پیوستگی،در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش، شامل: توضیحاتروایی و پایاییعبارات توضیحات:پرسشنامه احساس پیوستگی آنتونوسکی (1987) حاوی 29 سؤال 5 گزینه ای است که از 1 تا 5 درجه بندی شده است. روش نمره ­گذاری به صورت لیکرت و در 13 سؤال …

ادامه نوشته »

دانلود پرسشنامه انگیزش تحصیلی

پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانلود پرسشنامه انگیزش تحصیلی،در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش، شامل: توضیحاتضریب پایایی پرسشنامهعبارات پرسشنامه با سلام، محقق گرامی شما با جستجو کردن عبارت ” دانلود فایل پرسشنامه انگیزش تحصیلی “ وارد این صفحه شده اید . امیدوارم پکیج کامل و شامل فایل پرسشنامه انگیزش …

ادامه نوشته »

دانلود پرسشنامه مقیاس نگرش ناکارآمد (DAS)

پرسشنامه مقیاس نگرش ناکارآمد (DAS) دانلود پرسشنامه مقیاس نگرش ناکارآمد (DAS)،در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش، شامل: توضیحاتروایی پرسشنامهپایایی پرسشنامهعبارات با سلام، محقق گرامی شما با جستجو کردن عبارت ” دانلود فایل پرسشنامه مقیاس نگرش ناکارآمد (DAS) “ وارد این صفحه شده اید . امیدوارم پکیج کامل …

ادامه نوشته »

دانلود پرسشنامه اختلالات خواب

پرسشنامه اختلالات خواب دانلود پرسشنامه اختلالات خواب،در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش، شامل: توضیحاتروایی پرسشنامهپایایی پرسشنامهعبارات با سلام، محقق گرامی شما با جستجو کردن عبارت ” دانلود فایل پرسشنامه اختلالات خواب “ وارد این صفحه شده اید . امیدوارم پکیج کامل و شامل فایل پرسشنامه اختلالات خواب …

ادامه نوشته »

دانلود پرسشنامه محقق ساخته انتقال مهارت های مدیریتی

پرسشنامه محقق ساخته انتقال مهارت های مدیریتی دانلود پرسشنامه محقق ساخته انتقال مهارت های مدیریتی،در قالب word و در 6 صفحه، قابل ویرایش، شامل: توضیحاتضریب پایایی پرسشنامهعبارات با سلام، محقق گرامی شما با جستجو کردن عبارت ” دانلود فایل پرسشنامه محقق ساخته انتقال مهارت های مدیریتی “ وارد این صفحه …

ادامه نوشته »

دانلود پرسشنامه تجدید نظر شده در روابط نزدیک

پرسشنامه تجدید نظر شده در روابط نزدیک دانلود پرسشنامه تجدید نظر شده در روابط نزدیک،در قالب word و در 5 صفحه، قابل ویرایش، شامل: توضیحاترواییپایاییعبارات با سلام، محقق گرامی شما با جستجو کردن عبارت ” دانلود فایل پرسشنامه تجدید نظر شده در روابط نزدیک “ وارد این صفحه شده اید …

ادامه نوشته »