خانه / بایگانی برچسب: دانلود پرسشنامه استاندارد

بایگانی برچسب: دانلود پرسشنامه استاندارد

دانلود پرسشنامه استراتژی منابع انسانی

عرض ادب و سلام خدمت شما محقق گرامی، شما به صفحه دانلود ” پرسشنامه استراتژی منابع انسانی ” وارد شده اید . امیدواریم این فایل شمارا به هدف تان برساند. با تشکر – فرصت کار پرسشنامه استراتژی منابع انسانی توضیحات:پرسشنامه استراتژی منابع انسانی، در قالب فایل word ، شامل 24 …

ادامه نوشته »

دانلود پرسشنامه تمایل به عضلانی بودن (مک ریری و ساس، 2000)

عرض ادب و سلام خدمت شما محقق گرامی، شما به صفحه دانلود ” پرسشنامه تمایل به عضلانی بودن (مک ریری و ساس، 2000) ” وارد شده اید . امیدواریم این فایل شمارا به هدف تان برساند. با تشکر – فرصت کار پرسشنامه تمایل به عضلانی بودن (مک ریری و ساس، …

ادامه نوشته »

دانلود مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS)

عرض ادب و سلام خدمت شما محقق گرامی، شما به صفحه دانلود ” مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS) ” وارد شده اید . امیدواریم این فایل شمارا به هدف تان برساند. با تشکر – فرصت کار مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS) توضیحات:پرسشنامه ارزیابی عاطفه مثبت و …

ادامه نوشته »

دانلود پرسشنامه ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی

عرض ادب و سلام خدمت شما محقق گرامی، شما به صفحه دانلود ” پرسشنامه ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی ” وارد شده اید . امیدواریم این فایل شمارا به هدف تان برساند. با تشکر – فرصت کار پرسشنامه ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی توضیحات:پرسشنامه استاندارد ارزیابی کیفیت سیستم …

ادامه نوشته »

دانلود پرسشنامه قلدری (ایلی نویز، 2001)

عرض ادب و سلام خدمت شما محقق گرامی، شما به صفحه دانلود ” پرسشنامه قلدری (ایلی نویز، 2001) ” وارد شده اید . امیدواریم این فایل شمارا به هدف تان برساند. با تشکر – فرصت کار پرسشنامه قلدری (ایلی نویز، 2001) توضیحات:پرسشنامه استاندارد قلدری تالیف ایلی نویز (2001)، در قالب …

ادامه نوشته »

دانلود پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه (سواری، 1392)

عرض ادب و سلام خدمت شما محقق گرامی، شما به صفحه دانلود ” پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه (سواری، 1392) ” وارد شده اید . امیدواریم این فایل شمارا به هدف تان برساند. با تشکر – فرصت کار پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه (سواری، 1392) توضیحات:پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه …

ادامه نوشته »

دانلود پرسشنامه اهداف پیشرفت (میدگلی و همکاران، 1998)

عرض ادب و سلام خدمت شما محقق گرامی، شما به صفحه دانلود ” پرسشنامه اهداف پیشرفت (میدگلی و همکاران، 1998) ” وارد شده اید . امیدواریم این فایل شمارا به هدف تان برساند. با تشکر – فرصت کار پرسشنامه اهداف پیشرفت (میدگلی و همکاران، 1998) توضیحات:پرسشنامه استاندارد اهداف پیشرفت تالیف …

ادامه نوشته »

دانلود پرسشنامه خودکارآمدی مالتیپل اسکلروزیس (MSSS) (ریجبی و همکاران، 2003)

عرض ادب و سلام خدمت شما محقق گرامی، شما به صفحه دانلود ” پرسشنامه خودکارآمدی مالتیپل اسکلروزیس (MSSS) (ریجبی و همکاران، 2003) ” وارد شده اید . امیدواریم این فایل شمارا به هدف تان برساند. با تشکر – فرصت کار پرسشنامه خودکارآمدی مالتیپل اسکلروزیس (MSSS) (ریجبی و همکاران، 2003) توضیحات:پرسشنامه …

ادامه نوشته »

دانلود پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت)

عرض ادب و سلام خدمت شما محقق گرامی، شما به صفحه دانلود ” پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت) ” وارد شده اید . امیدواریم این فایل شمارا به هدف تان برساند. با تشکر – فرصت کار پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت) توضیحات:پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت)، در قالب فایل Word، شامل 20 گویه، …

ادامه نوشته »

دانلود پرسشنامه استاندارد سازگاري شغلي (ديويس و لافكوايست)

عرض ادب و سلام خدمت شما محقق گرامی، شما به صفحه دانلود ” پرسشنامه استاندارد سازگاري شغلي (ديويس و لافكوايست) ” وارد شده اید . امیدواریم این فایل شمارا به هدف تان برساند. با تشکر – فرصت کار پرسشنامه استاندارد سازگاري شغلي (ديويس و لافكوايست) توضیحات:پرسشنامه استاندارد سازگاري شغلي تالیف …

ادامه نوشته »

دانلود پرسشنامه استراتژی سازمانی

عرض ادب و سلام خدمت شما محقق گرامی، شما به صفحه دانلود ” پرسشنامه استراتژی سازمانی ” وارد شده اید . امیدواریم این فایل شمارا به هدف تان برساند. با تشکر – فرصت کار پرسشنامه استراتژی سازمانی توضیحات:پرسشنامه استراتژی سازمانی، در قالب فایل word ، شامل 28 گویه و 4 …

ادامه نوشته »

دانلود آزمون مازهاي پورتئوس

عرض ادب و سلام خدمت شما محقق گرامی، شما به صفحه دانلود ” آزمون مازهاي پورتئوس ” وارد شده اید . امیدواریم این فایل شمارا به هدف تان برساند. با تشکر – فرصت کار آزمون مازهاي پورتئوس توضیحات:آزمون مازهاي پورتئوس، در قالب فایل Word، شامل مازهای سه تا 14 سالگی، …

ادامه نوشته »

دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی (رایت، 2004)

عرض ادب و سلام خدمت شما محقق گرامی، شما به صفحه دانلود ” پرسشنامه انگیزش شغلی (رایت، 2004) ” وارد شده اید . امیدواریم این فایل شمارا به هدف تان برساند. با تشکر – فرصت کار پرسشنامه انگیزش شغلی (رایت، 2004) توضیحات:پرسشنامه استاندارد انگیزش شغلی تالیف رایت (2004)، در قالب …

ادامه نوشته »

دانلود پرسشنامه روحیه معلمان (میرکمالی، 1377)

عرض ادب و سلام خدمت شما محقق گرامی، شما به صفحه دانلود ” پرسشنامه روحیه معلمان (میرکمالی، 1377) ” وارد شده اید . امیدواریم این فایل شمارا به هدف تان برساند. با تشکر – فرصت کار پرسشنامه روحیه معلمان (میرکمالی، 1377) توضیحات:پرسشنامه استاندارد روحیه معلمان تالیف میرکمالی (1377) ، در …

ادامه نوشته »

دانلود پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ)

عرض ادب و سلام خدمت شما محقق گرامی، شما به صفحه دانلود ” پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ) ” وارد شده اید . امیدواریم این فایل شمارا به هدف تان برساند. با تشکر – فرصت کار پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ) توضیحات:پرسشنامه  شوخ طبعی (SHQ)، در قالب فایل Word، شامل 25 گویه …

ادامه نوشته »

دانلود پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده بر اساس مدل مارسیک و واتکینز

عرض ادب و سلام خدمت شما محقق گرامی، شما به صفحه دانلود ” پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده بر اساس مدل مارسیک و واتکینز ” وارد شده اید . امیدواریم این فایل شمارا به هدف تان برساند. با تشکر – فرصت کار پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده بر اساس مدل مارسیک و …

ادامه نوشته »

دانلود پرسشنامه خودمختاری هیجانی (سیلوربرگ و استینبرگ، 1986)

عرض ادب و سلام خدمت شما محقق گرامی، شما به صفحه دانلود ” پرسشنامه خودمختاری هیجانی (سیلوربرگ و استینبرگ، 1986) ” وارد شده اید . امیدواریم این فایل شمارا به هدف تان برساند. با تشکر – فرصت کار پرسشنامه خودمختاری هیجانی (سیلوربرگ و استینبرگ، 1986) توضیحات:پرسشنامه استاندارد خودمختاری هیجانی (سیلوربرگ …

ادامه نوشته »

دانلود پرسشنامه خود ارزشی مشروط (کراکر و همکاران، 2003)

عرض ادب و سلام خدمت شما محقق گرامی، شما به صفحه دانلود ” پرسشنامه خود ارزشی مشروط (کراکر و همکاران، 2003) ” وارد شده اید . امیدواریم این فایل شمارا به هدف تان برساند. با تشکر – فرصت کار پرسشنامه خود ارزشی مشروط (کراکر و همکاران، 2003) توضیحات:پرسشنامه استاندارد خود …

ادامه نوشته »

دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی (دهشیری و همکاران، 1392)

عرض ادب و سلام خدمت شما محقق گرامی، شما به صفحه دانلود ” پرسشنامه بهزیستی معنوی (دهشیری و همکاران، 1392) ” وارد شده اید . امیدواریم این فایل شمارا به هدف تان برساند. با تشکر – فرصت کار پرسشنامه بهزیستی معنوی (دهشیری و همکاران، 1392) توضیحات:پرسشنامه استاندارد بهزیستی معنوی تالیف …

ادامه نوشته »

دانلود پرسشنامه استاندارد مهارت هاي اجتماعي نوجوانان (TISS)

عرض ادب و سلام خدمت شما محقق گرامی، شما به صفحه دانلود ” پرسشنامه استاندارد مهارت هاي اجتماعي نوجوانان (TISS) ” وارد شده اید . امیدواریم این فایل شمارا به هدف تان برساند. با تشکر – فرصت کار پرسشنامه استاندارد مهارت هاي اجتماعي نوجوانان (TISS) توضیحات:پرسشنامه مهارت هاي اجتماعي نوجوانان …

ادامه نوشته »